31. oktober 2016

SUND forsker bag ny behandling af refraktære depressioner

Depression

For en række år siden fik professor Steen Dissing en god ide, da han underviste studerende i hjernens fysiologi. I dag har ideen resulteret i en ny behandling af refraktære depressioner, som nu anvendes på seks psykiatricentre i Danmark, der ser frem til at bruge den nye behandling på forsøgsbasis.

Danske patienter med diagnosen refraktær depression, der betyder, at patienterne er resistente over for medicinsk antidepressiv behandling samt andre former for behandling, kan nu se frem til at prøve en ny behandlingsform. Behandlingskonceptet er udviklet af danske forskere fra Københavns Universitet samt af psykiatere på danske hospitaler. Professor og overlæge dr. med. Per Bech som står bag den kliniske forskning i forbindelse med behandlingskonceptet, kalder den et ”paradigmeskift inden for psykiatrien”.

"Paradigmeskift inden for psykiatrien

Professor og overlæge dr. med. Per Bech

Konceptet er godkendt i EU samt i EFTA landene Island, Norge og Liechtenstein og er nu taget i brug på førende danske psykiatricentre i Glostrup, Aalborg, Aarhus, Odense, Rigshospitalet og Hillerød. Klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, Poul Videbech, ser frem til at afprøve den nye behandlingsform på sine patienter med kronisk depression.

”Det er en potentiel betydningsfuld opdagelse, fordi der er mange mennesker, der har svær kronisk depression og prøvet alle former for behandling uden effekt. Det drejer sig formentligt om 30-40.000 danskere. Derfor er det vigtigt at afprøve det nye behandlingskoncept”, siger Poul Videbech.

Poul Videbech fremhæver også, at den nye behandlingsform er et eksempel på et interessant samarbejde mellem forskningsverdenen og den kliniske sektor, der sammen kan løse udfordringer for en patientgruppe, hvor nye behandlingsinitiativer er hårdt tiltrængte.

Fra iagttagelse i et laboratorium til færdigt produkt

"Hvis man som forsker får en rigtig god ide, som er helt anderledes, er mit budskab, at man skal finde de rigtige mennesker at arbejde med, og hvis man tror nok på det, kan man ikke stoppes, og så kan det lade sig gøre

Professor og dr. scient. Steen Dissing

Grundforskningen, som ligger bag de elektriske pulser og deres anvendelse, er udført af professor og dr. scient. Steen Dissing og hans forskergruppe på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin i samarbejde med hospitaler i Danmark. Her er den kliniske forskning udført af et team under ledelse af professor og overlæge dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød under Region Hovedstaden i samarbejde med Erik Roj Larsen, overlæge, klinisk lektor, speciallæge i psykiatri, Ph.d., Afdeling for Angst og Depression Q, Aarhus Universitetshospital i Risskov. Udviklingsarbejdet er foregået sammen med firmaet Re5 Aps.

”Jeg kom på ideen, da jeg stod og underviste nogle studerende i, hvordan hjernen fungerer. Alt i kroppen er i et samspil, og det samme måtte gøre sig gældende i forhold til elektriske pulser mellem de mange celletyper i hjernen, tænkte jeg, hvilket viste sig at holde stik. Det har været et interessant men også et hårdt og langt forløb, fra jeg stod med en iagttagelse i et laboratorium til at have et færdigt produkt. Hvis man som forsker får en rigtig god ide, som er helt anderledes, er mit budskab, at man skal finde de rigtige mennesker at arbejde med, og hvis man tror nok på det, kan man ikke stoppes, og så kan det lade sig gøre”, siger Steen Dissing.

Sådan virker behandlingen
De pulserende elektromagnetiske pulser inducerer elektriske felter i hjernevævet og er designet, så de efterligner de pulserende elektriske felter omkring nerver, efter et aktionspotentiale passerer (den blå pil på billedet)

Steen Dissings gruppe har vist, at de små felter aktiverer en cytoplasmatisk proteinkinase Src, som er associeret til en række receptorer og styrer deres funktion. Det medfører i laboratoriet endothelcelle-aktivering og opregulering af mRNA for BDNF, IL-8, FGFR1 mm, sekretion af IL-8. I mussemodeller ses øget angiogenese. Omkring 30 pct. af de patienter, der er diagnosticeret med behandlingskrævende depression, ender som “refraktære”, der betyder, at den almindelige optimerede antidepressive behandling - medicinsk såvel som psykologisk - ikke har tilstrækkelig effekt. Patienten er stadig er depressiv med lav livskvalitet og svært reduceret funktion privat såvel som arbejdsmæssigt, hvilket også er en af de hyppigste årsager til langvarig sygemelding.

I det første kliniske studie, der omfattede 50 patienter med diagnosen refraktær depression, viste effekten af behandlingen sig at være statistisk signifikant bedre i sammenligning med en gruppe ikke-behandlede (sham/placebo) patienter Martiny et al., 2010. I et senere klinisk studie med 65 patienter med diagnosen refraktær depression opnåede over 60 pct. en såkaldt "remission", hvilket vil sige, at de oplevede sig som raske efter at have modtaget behandlingen i 30 minutter dagligt igennem 8 uger (56 dage) Straasø et al., 2014. I begge studier oplevede de behandlede patienter stort set ingen bivirkninger bortset fra let og forbigående kvalme udelukkende i begyndelsen af behandlingsforløbet. Behandling blev gennemført ved, at patienten havde apparatet i hjemmet, og ved hjælp af "smart-card" indsat i pulsgeneratoren kunne lægen følge compliance i behandlingen. 

Et follow up studie blev gennemført for at vurdere patientstatus 2 år efter behandlingsstop. (Bech et al., 2015). Blandt de 73 pct., som havde en klar remission, havde 52 pct. fastholdt remission, det vil sige, at de oplevede sig som raske. Efterfølgende 8 ugers behandling af de 13 patienter, der nu var ude af remission, gav positivt resultat.

”Behandlingen med Re5-NTS består af en daglig behandling, der varer 30 minutter over en periode på 8 uger. Vi kan derfor tilbyde patienter med refraktær depression en helt ny supplerende behandlingsform, der kan føre til betydelig forbedret livskvalitet. Derudover håber vi også, at hjelmen på sigt vil kunne erstatte ECT behandling for en gruppe patienter”, siger Steen Dissing.

Det norske firma Navamedic ASA har lanceret produktet i Danmark og planlægger introduktion på det svenske marked i 2017. Konceptet er patenteret i EU og en række andre lande inkl. USA. Desuden er der for 2 år siden udstedt et US patent, som dækker behandlingsmetoden.

Om Refraktær Depression

  • I en undersøgelse foretaget i den danske befolkning findes en prævalens af depression på 3-4 pct., og man anslår, at mellem 100.000 og 200.000 danskere lider af depression.
  • Omkring 20 pct. af de patienter, der lider af depression, bliver resistente over for den medicinske behandling, hvilket kaldes ”refraktær depression”.
  • Depression koster hvert år det danske samfund over 10 milliarder kr. først og fremmest pga. sygedagpenge, pensioner etc og i mindre grad pga. behandling og pleje.
  • Forskergruppen på SUND ønsker at fortsætte grundforskningen på cellulært niveau og videreføre studierne i dyremodeller. Det skal understøtte finansiering af yderligere kliniske undersøgelser samt formidle teknologiens udbredelse til andre lande.

Læs mere:

  1. Rahbek UL, Tritsaris K., Dissing S. Interactions of Low-Frequency, Pulsed Electromagnetic Fields with Living Tissue: Biochemical Responses and Clinical Results. Oral Biosciences & Medicine, 2005, 29-40. 2005. 
  2. Martiny K.,   Lunde M.,  Bech P. Transcranial Low Voltage Pulsed Electromagnetic Fields in Patients with Treatment-Resistant Depression. Biological Psychiatry, 2010; 68; 163-168, 2010.
  3. Straasø B, Lauritzen L, Lunde M, Vinberg M, Lindberg L, Larsen ER, Dissing S,  Bech P. Dose-remission of pulsating electromagnetic fields as augmentation in therapy-resistant depression: a randomized, double-blind controlled study. Acta Neuropsychiatry 26(5): 272-9. 2014
  4. Bech P, Lindberg L, Straasø B, Larsen ER. A 2-year follow-up study of patients participating in our transcranial pulsating electromagnetic fields augmentation in treatment-resistant depression. Acta Neuropsychiatry 27(2): 119-25.  2015.

Patenter:

  • Dissing et al., A method and an apparatus for stimulating/modulating biochemical processes using pulsed electromagnetic fields. US 6, 561,968 B1, WO 01/15774 A2
  • S. Dissing and M. Undèn. Apparatus and method for Pulsed Electrical Field Treatment. US 2012/0101327 A1

Kontakt
Professor Steen Dissing, mail: sdissing@sund.ku.dk; tlf.: 35 32 75 70