1. marts 2016

Dansk forsker slår alarm: Behov for global indsats for tand- og mundsundheden

Tandsundhed

Dårlig tand- og mundsundhed er ødelæggende for den generelle folkesundhed. Der er behov for en global forebyggelsesindsats nu, hvis vi skal forhindre, at sundheden hos de nye generationer i lavindkomstlande bliver tabt på gulvet, advarer dansk forsker.

Tandpine, nedsat tyggeevne og andre mundproblemer har negativ effekt på menneskets generelle sundhed og velvære. Hvis du har stærke smerter i tænder eller mund bliver det svært for børn at koncentrere sig om skolegang og for voksne at passe arbejdet. Tandtab for ældre mennesker gør det tillige svært at spise sundere fødevarer eller at tale og smile, fortæller den danske professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og som også er aktiv i WHOs arbejde med forskning for global sundhed.

”Både nationalt og globalt er vi nødt til at knytte indsatsen for tand- og mundsundhed tæt sammen med forebyggelsen af almene kroniske sygdomme. Sygdommene har fælles rikofaktorer, især usund kost, indtagelse af sukker, tobak, alkoholforbrug og usunde livsbetingelser.  Vi er nødt til at sætte ind nu med brede forebyggelsestiltag, så nye generationer i lavindkomstlande får en god tandsundhed”, siger Poul Erik Petersen, der netop er vendt hjem fra en kongres i WHO om bekæmpelse af kroniske sygdomme.

Den uretfærdige sociale ulighed i sundhed både hos børn, voksne og ældre mennesker er et problem overalt på kloden. Det er de socialt og økonomisk dårligt stillede befolkningsgrupper, der bærer størstedelen af den samlede sygdomsbyrde. Disse grupper er ofte afskåret fra at benytte sundhedsvæsen og tandpleje bl.a. som følge af begrænsede økonomiske muligheder. Adgangen til tandpleje er også afhængig af nationaløkonomi. Kun en fjerdedel af symptomramte ældre mennesker i lavindkomstlande har modtaget behandling, mens tallet i højindkomstlande er på 80 pct.

Forebyggelse frem for behandling
Poul Erik Petersen har forsket i  folkesundhed i årtier og har stået bag en række af de mest betydningsfulde globale initiativer for forbedring af mundsundheden i Afrika, Asien, Mellemøsten og Østeuropa. For ham er det afgørende, at de globale initiativer drejer sig om forebyggelse frem for behandling.

”Min nyeste forskningsrapport understreger, at forebyggelse skal etableres som det første, når vi arbejder med sundhed i munden og kroppen i øvrigt. Hvis vi f.eks. bruger ressourcer på at etablere klinikker, der skal behandle smerter og lappe huller i tænderne, giver det primært kortsigtede løsninger, og det bliver svært at sikre, at nye generationer får bedre sundhed. Danmark er et ideelt foregangsland i forebyggelsen. Med indførelsen i 1971 af en landsdækkende kommunal tandpleje og senere styrkelsen af forebyggelsen i voksentandplejen har vi nu bedre tand- og mundsundhed i den danske befolkning”, siger Poul Erik Petersen. ”Men der er fortsat tunge sygdomsproblemer;  som følge af et højt forbrug af tobak og alkohol har Danmark en hyppig forekomst af mundhulekræft. I Europa ligger Danmark på en 7-ende plads i forekomsten af kræft i munden, mens Danmark har en førsteplads i Nordeuropa.

Lav og mellemindkomst lande
Det er især i lav- og mellemindkomstlande, at der lige nu er akut behov for en indsats. Her er der desværre begrænset politisk interesse for mundsundhed. Forekomsten af karies er nu hastigt stigende takket være et stigende sukkerforbrug, ændrede kostvaner, dårlig mundhygiejne og manglende tandpleje især i landområder. I Afrika er tandlægedækningen én tandlæge pr. 150.000 indbyggere, mens vi i Danmark har én tandlæge til 1.000 indbyggere. I fattige lande består behandling af tandproblemer oftest i at trække tænder ud, og høj brugerbetaling er en stor barriere i udnyttelse af tandpleje, hvis den overhovedet findes.

Fakta

  • På verdensplan er 60-90 pct. af skolebørn og næsten alle voksne ramt af karies.
  • Globalt har 5-20 pct. af yngre voksne alvorlig paradentose, der er en fare for tab af tænder.
  • 25 pct. af verdens befolkning i alderen 65-74 år har mistet alle naturlige tænder. Tandløsheden er på retur i højindkomstlande, mens lav -og mellemindkomstlandene er på fremmarch.
  • Mundhulekræft er hyppig i mange udviklingslande. Kræft i mundhulen siger i Østeuropa, i Vesteuropa ligger Danmark i front.  
  • Forebyggelsesinitiativer er altafgørende for at fremme tand- og mundsundheden. WHO spiller en vigtig rolle i udviklingen af bæredygtige folkesundhedsprogrammer med fokus på sundhed for alle.
  • WHO udvikler globale strategier for bæredygtig sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og sygdomskontrol, og for sundhedsorienterede tandplejesystemer

Kontakt:
Professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, mail: poep@sund.ku.dk, tlf: 29 61 14 86, mobil: +45 24 46 35 98