12. april 2016

Flotte bevillinger til SUND fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd

Hele syv af årets 14 postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom er gået til forskere ved Københavns Universitet.

Flotte bevillinger går i retning af SUND. Fem af bevillingerne går til internationale forskere, som har været fokusområde i år.

- Vi ved, at et stærkt fokus på internationalisering tilfører forskeren ny viden og opbygning af ekspertise i forskningsmiljøer med et højt fagligt niveau, siger formanden for rådet, professor Jørgen Frøkiær fra Aarhus Universitet.

Den ene af de danske forskere, der har fået en bevilling, Lonnie Grove Petersen, læge og Ph.d. fra Københavns Universitet, skal i øvrigt også arbejde internationalt og forske ikke blot i København, men også ved University of California og ved Johnson Space Center, USA.

De unge udenlandske forskere - de fleste i 30’erne - har valgt at forske i Danmark af mange forskellige grunde.

- Jeg er søgt til Danmark, fordi man her er med helt fremme inden for forskning og behandling af metaboliske sygdomme, siger Roldan Medina de Guia fra Philipinerne. Han har en Ph.d. fra Tyskland og skal knyttes til The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Eliza Glodkowska-Mrowka, læge og Ph.d. fra Polen, har været på Finsen Laboratoriet på Rigshospitalet og Københavns Universitet siden august sidste år, og hendes mål er klart: Hun vil have sin egen forskningsgruppe.

- Skal det lykkes, måtte jeg ud af min komfortzone for at blive dygtigere fagligt, udfordre mig selv i et nyt miljø og udvikle mit netværk, siger hun. Hun skal knyttes til professor Bo Porses gruppe og siger, at den store fordel for hende er, at forskningen er relateret til det, hun har arbejdet med før, men også med et fokus på emner, der er relativt nye for hende.

Fakta

  • Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler i år 14 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 28 millioner kr.
  • Formålet er at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.
  • De fleste af modtagerne er i 30’erne, og de får mellem 670.000 kr. og 2,8 mio. kroner.
  • Forskningsrådet har i år fokuseret på internationalisering: Otte af de 14 bevillinger gives til udlændinge, der vil arbejde i Danmark, og fire gives til danskere, der tager deres postdoc i udlandet.