26. september 2016

Førende forskere i CRISPR delte deres viden på SUND

Kræftforskning

I sidste uge lagde Panum hus til et stor, ambitiøs konference om genmodifikations-teknologien CRISPR. Verdens førende CRISPR-forskere deltog for at dele den nyeste viden og diskutere perspektiverne for fremtidens forskning.

SUNDs Lundsgaard Auditorium på Panum lagde i sidste uge rammer til en ambitiøs konference, der i to dage samlede de førende forskningskræfter inden for den nye og populære CRISPR-teknologi. Mere end 400 deltagere lagde vejen forbi auditoriet, hvor dekan Ulla Wewer åbnede CRISPR konferencen ved at opfordre deltagerne til at bruge konferencen som et afsæt til at diskutere deres forskning.

”CRISPR-teknologien er en gamechanger. Det er en teknologi, som hele tiden er under udvikling, og det betyder, at det videnskabelige landskab hele tiden ændrer sig. Brug denne konference som en anledning til at dele jeres erfaringer. Tal med hinanden. Tal om jeres projekter. Tal om de resultater, som aldrig blev publiceret i litteraturen, og tal om alle de data, der ikke duede, men stadig er vigtige i det store billede. En god dialog er vigtig. Det er sådan, vi flytter forskningen fremad, og det er sådan vi skaber resultater for fremtiden”, sagde Ulla Wewer i sin åbningstale.

En teknologi i hastig udvikling
Teknologien går populært sagt ud på at kunne modificere gener, og har i de seneste år oplevet stor interesse i forskningsverdenen på grund af sin enkle og billige metode.

”CRISPR-teknologien billig, nem og effektiv og åbner for helt nye veje i den biomedicinske forskning. Det er derfor, at alle forskere er så begejstrede for den. CRISPR udvikler sig med lynets hastighed, og vi håber derfor, at vi med konferencen kan give et øjebliksbillede på, hvor langt vi er kommet med forskningen. Vi ønsker at drive forskningen fremad, så vi i fremtiden kan begynde at bruge CRISPR i relation til behandling af arvelige eller kroniske sygdomme som blødersygdomme eller HIV/AIDS”, siger en af hovedkræfterne bag konferencen, professor og gruppeleder Cord Herbert Brakebusch fra forskningsgruppen Brakebusch Group ved BRIC.

Danmark har skarpt fokus på CRISPR
CRISPR-teknologien opstod for få år siden, da forskere fandt et protein, der kan klippe i DNA. Proteinet benytter en RNA-sekvens til at finde ud af, præcist hvor i DNA'et, der skal klippes. En problemstilling forskningen ellers tidligere kun har kunnet imødekomme ved lange og besværlige processer. Den nye teknologi giver derimod helt nye muligheder for at kunne give genforskningen et skub fremad, og Danmark er blandt de førende på området.

”Da teknologien så dagens lys, var Købehavns Universitet hurtige til at se perspektiverne. KU støttede derfor forskningen, hvilket sammen med dygtige forskerkræfter har været medvirkende til, at vi i dag har nogle af de stærkeste ressourcer på området. Danmarks førende position på CRISPR området er et godt eksempel på, at tidlig støtte er afgørende for, at vi kan være førende inden for et vigtigt forskningsområde. Det er vigtigt i forhold til vores position som videnssamfund men selvfølgelig først og fremmest af betydning for fremtidens patienter, der vil få gavn af vores forskning”, siger Cord Herbert Brakebusch, der vurderer, at CRISPR om få år vil være en fast integreret del af en genforskers hverdag.

CRISPR er stadig meget ny, og lige nu benyttes CRISPR især til at fremstille genmodificerede celler og dyr - især de såkaldte transgene mus, som hjælper os til at forstå funktionen af specifikke gener i sygdomme og til at finde nye mål for medicin.

Københavns Universitet er internationalt kendt for sin produktion af transgene mus, der via CRISPR bliver skræddersyet til specifikke forskningsprojekter. Genmodifikationerne gør musene til bedre modeller for mennesker og dermed også de forsøg, der undersøger ny medicin. Det betyder, at forskerne har brug for færre forsøgsmus, opnår bedre resultater, hvilket gør forsøgene mere humane og er med til at minimere antallet af forsøgsdyr.

Konferencen “CRISPR genome editing: From high-throughput screening to disease models” fandt sted torsdag den 22. september og fredag den 23. september på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Den var arrangeret i samarbejde med Aarhus Universitet.

Kontakt:
Professor Cord Brakebusch, mail: cord.brakebusch@sund.ku.dk, tlf. 35 32 56 19

Pressekoordinator Kristine Snedker, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk, mobil: 23 64 88 42.