19. september 2016

Førende forskere i CRISPR samles i København

CRISPR

CRISPR-teknologien, som går ud på at modificere gener, er i rivende udvikling. Danmark er førende inden for CRISPR, og en stor og ambitiøs konference, der finder sted på Københavns Universitet, samler i disse dage forskere fra hele verden. De skal dele deres viden om CRISPR og sætte nye perspektiver for fremtidens forskning.

Københavns Universitet lægger i denne uge rammer til en ambitiøs konference, der i to dage samler de førende forskningskræfter inden for den nye og populære CRISPR-teknologi. Teknologien går populært sagt ud på at kunne modificere gener.

”CRISPR-teknologien billig, nem og effektiv og åbner for helt nye veje i den biomedicinske forskning. Det er derfor, at alle forskere er så begejstrede for den. CRISPR udvikler sig med lynets hastighed, og vi håber derfor, at vi med konferencen kan give et øjebliksbillede på, hvor langt vi er kommet med forskningen. Derudover håber vi, at vi ved at samle internationalt førende eksperter kan fremme netværksmulighederne, så vi kan diskutere udfordringer og potentielle løsninger. Vi ønsker at drive forskningen fremad, så vi i fremtiden kan begynde at bruge CRISPR i relation til behandling af arvelige eller kroniske sygdomme som blødersygdomme eller HIV/AIDS”, siger professor og gruppeleder Cord Herbert Brakebusch fra forskningsgruppen Brakebusch Group ved BRIC, Københavns Universitet.

Danmark førende inden for CRISPR
CRISPR-teknologien opstod for få år siden, da forskere fandt et protein, der kan klippe i DNA. Proteinet benytter en RNA-sekvens til at finde ud af, præcist hvor i DNA'et, der skal klippes. En problemstilling forskningen ellers tidligere kun har kunnet imødekomme ved lange og besværlige processer. Den nye teknologi giver derimod helt nye muligheder for at kunne give genforskningen et skub fremad, og Danmark er førende på området.

”Da teknologien så dagens lys, var Købehavns Universitet hurtige til at se perspektiverne. KU støttede derfor forskningen, hvilket sammen med dygtige forskerkræfter har været medvirkende til, at vi i dag har nogle af de stærkeste ressourcer på området. Danmarks førende position på CRISPR området er et godt eksempel på, at tidlig støtte er afgørende for, at vi kan være førende inden for et vigtigt forskningsområde. Det er vigtigt i forhold til vores position som videnssamfund men selvfølgelig først og fremmest af betydning for fremtidens patienter, der vil få gavn af vores forskning”, siger Cord Herbert Brakebusch, der vurderer, at CRISPR om få år vil være en fast integreret del af en genforskers hverdag.

CRISPR er stadig meget ny, og teknologien er endnu ikke klar til at blive brugt på mennesker.  Lige nu benyttes CRISPR til at fremstille genmodificerede celler og dyr - især de såkaldte transgene mus, som hjælper os til at forstå funktionen af specifikke gener i sygdomme og til at finde nye mål for medicin. Københavns Universitet er internationalt kendt for sin produktion af transgene mus, der via CRISPR bliver skræddersyet til specifikke forskningsprojekter. Genmodifikationerne gør musene til bedre modeller for mennesker og dermed også de forsøg, der undersøger ny medicin. Det betyder, at forskerne har brug for færre forsøgsmus, opnår bedre resultater, hvilket gør forsøgene mere humane og er med til at minimere antallet af forsøgsdyr.

Konferencen “CRISPR genome editing: From high-throughput screening to disease models” finder sted torsdag den 22. september og fredag den 23. september på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Den er arrangeret i samarbejde med Aarhus Universitet.

Kontakt:
Professor Cord Brakebusch, mail: cord.brakebusch@sund.ku.dk, tlf. 35 32 56 19
Pressekoordinator Kristine Snedker, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk, mobil: 23 64 88 42.