29. marts 2016

Forskere: ”Hvordan er dine toiletvaner?”

Hygiejne

Gennem SMS’er og velvalgte spørgsmål baner danske forskere vejen for mindre børnedødelighed, færre sygedage, øget skolegang og større økonomisk fremgang i udviklingslandene. De vil vide, hvor folk laver lort.

Et af de vigtigste skridt til at bekæmpe børnedødelighed, skolefravær og sygdom verden over er at gennemskue, hvordan man får 2,5 milliarder mennesker til at bruge toilettet frem for marken, stranden eller floden. Det er nemlig med til at slå omkring 700.000 til 1.000.000 børn ihjel hvert år.

Ghana

Ved at sende folk SMS’er med spørgsmål om, hvor de sidst har lavet lort - eller defækeret - og hvorfor de ikke brugte toilettet, er forskere fra Københavns Universitet nu begyndt at kortlægge, hvad der skal til for at få ændret folks toiletvaner og dermed bremset spredningen af sygdomme, der giver diarré, blodmangel og øger skolefravær.

”Familierne har sjældent eget toilet i lavindkomstlande, til gengæld har de mobiltelefoner og forbindelsen til dem er ofte ret god. Det åbner for nye kommunikationsmuligheder med befolkningen, vi ikke haft før, og vores pilotdata har vist lovende resultater,” siger Flemming Konradsen, professor på Afdeling for Global Sundhed ved Københavns Universitet. Han er tovholder på projektet.

Mobilselskaber hjælper til
Gennem et samarbejde med mobilselskaberne og de ghanesiske myndigheder er det danske forskerhold nået ud til befolkningen i et område uden for Ghanas hovedstad Accra på SMS. Her tilbyder forskerne SMS-modtagerne gratis taletid - dvs. en bonusoptankning på deres abonnement - hvis de svarer på en række spørgsmål om deres toiletvaner, og hvad der holder dem fra at investere i et toilet, bruge toilettet i byen eller på skolen.

Til undersøgelsen blev 550 voksne udvalgt efter aftale med deres mobile operatør og abonnenten selv til at deltage i en undersøgelse, hvor halvdelen modtog fem spørgsmål med hyppige mellemrum omkring deres brug af latriner og ”defækation-adfærd”, og den anden halvdel blev stillet de samme spørgsmål ved besøg i hjemmet.

Deltagerne i SMS-undersøgelserne skulle blot angive et svar ved at trykke et nummer ind på deres mobil, f.eks. hvor defækerede du sidste gang? 1) På stranden 2) på marken 3) husholdslatrinen 4) landsby latrinen 5) i en pose. Undersøgelserne viste, at omkring 60% af befolkningen defækerede på stranden eller på marken.

”Folk svarer gerne på spørgsmålene, og vi er godt i gang med at samle data. og det giver ret detaljeret viden om folks adfærd og hygiejne. Vi har dog også identificeret en langt række udfordringer ved brug af SMS-surveys, som vi arbejder på at overkomme,” siger Flemming Konradsen og slutter:

”Hvis vi får fremmet folks adgang til toilet, giver det mange, mange sociale fordele. Det vil være udviklende for landenes økonomi, hvis befolkningen får adgang til toiletter og bedre hygiejnepraksis.”