14. januar 2016

Forskere udvikler ny cellelinje til screening af hjernemedicin

HJERNE

Forskere fra Institut for Farmaci på Københavns Universitet har udviklet en ny cellelinje, som kan anvendes i undersøgelsen af nye lægemidler og hjælpe med at forudsige, om lægemidlerne kan optages i hjernen. Hjernen er beskyttet af den såkaldte blod-hjerne-barriere, som udgøres af den næsten uigennemtrængelige væg i hjernens kapillærer. Væggen er meget tæt og fyldt med proteiner, der fungerer som udsmiderpumper for en lang række lægemiddelstoffer.

Forskergruppen modellerede blod-hjerne-barrierens to funktioner ved genetisk at tilføje den menneskelige udsmiderpumpe, P-glykoprotein, til en cellelinje med en næsten uigennemtrængelig barriere. Den nye cellelinje kan hjælpe andre forskere og medicinalindustrien med at undersøge om nyudviklede lægemidler rent faktisk kan trænge ind i hjernen og i tumorvæv, hvor proteinpumperne normalt pumper medicinen ud igen. På længere sigt kan opdagelsen også understøtte udviklingen af behandlinger for sygdomme såsom Alzheimer, Parkinson og hjernekræft. Forskningen er lige blevet offentliggjort i det velansete farmaceutiske tidsskrift Molecular Pharmaceutics.

Forskellige grader af interaktion

Denne nye undersøgelse kombinerer en allerede eksisterende praksis, hvor man tilføjer udsmiderproteiner til en cellelinje, med dyrkningsbetingelser hvor kun celler med et højt antal udstrømningspumpeproteiner overlever. Disse cellers evne til at skabe en tæt barriere med lav gennemtrængelighed og høj pumpeaktivitet gør, at cellelinjen på flere punkter ligner blod-hjerne-barrieren.

- Vi har udviklet et værktøj, der kan skelne mellem forskellige grader af interaktion, hvilket gør cellelinjen værdiful i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler, men også i forhold til at undersøge hvordan P-glykoproteinet rent faktisk virker, siger Gruppeleder Birger Brodin fra Institut for Farmaci, Københavns Universitet.

- Man kan se P-glykoproteinet lidt som en udsmider i en natklub. Udsmideren identificerer de uønskede gæster og smider dem ud, inden de overhovedet får adgang til natklubben, eller i dette tilfælde, hjernen. Men hvis vi kan teste hvilken type gæster udsmideren er villig til at lukke ind, inden vi udfører dyre og krævende forsøg med dyr og mennesker, så kan vi målrette forskningen hurtigere og billigere.

Potentielle fordele

Denne forskning giver videnskabsfolk på universiteterne såvel som i industrien et nyt redskab, der gør det muligt at undersøge optagelsen af lægemidler i hjernen og i svulster med en stor koncentration af P-glykoprotein. Cellelinjen er udviklet i samarbejde med Bioneer:FARMA, en afdeling under Bioneer A/S. Forskergruppen er overbevist om det fordelagtige potentiale i cellelinjens anvendelse i praksis.

- Denne nye cellelinje kan benyttes i udvælgelsen af nye lægemidler. Enkle laboratorieforsøg, hvor man benytter denne cellelinje, kan indikere, om nye lægemidler kan nå frem til det tilsigtede væv, eller om udsmiderpumperne holder dem væk. Det er vores håb, at andre videnskabsfolk vil benytte cellelinjen, og at medicinalindustrien vil implementere cellelinjen som et screeningsværktøj i udviklingen af nye lægemidler, forklarer Birger Brodin.

Kontakt:

Lektor Birger Brodin
Telefon: 35 33 61 69