3. februar 2016

Forskere finder ny brik i HIV-gåde

HIV-forskning

Ny forskning fastslår, at en vigtig komponent i immunsystemet, Innate Lymfoide Celler (ILC), bliver udryddet under akut HIV infektion og kan vise sig at spille en central rolle i forståelsen af sygdomsudviklingen fra HIV til AIDS med mere end 35 millioner smittede verden over.

Et forskningsprojekt ledet af Henrik Kløverpris, der er Postdoc ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, viser, at de såkaldte ILC’er (Innate Lymfoide Celler), der er en komponent af immunsystemet og vigtig for at bevare immunbalancen, er udryddet i patienter med HIV infektion. Studiet understreger vigtigheden af at behandle tidligt under akut HIV-infektion. For venter man med at behandle til infektionen er blevet kronisk, sådan som den normale procedure er, går det ud over ILC’erne. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Immunity, og forskningen er foregået på KwaZulu-Natal Research Institut for TB&HIV (K-RITH) i Durban, Sydafrika, hvor Henrik Kløverpris er udstationeret.

”Vi kan se, at ILC’erne bliver udryddet fra HIV-patienters blod under akut HIV-infektion få uger efter smitte, og i og med vi ved, at ILC generelt er vigtige for balancen i immunforsvaret, er der sandsynlighed for, at det kan have indflydelse på udviklingen af AIDS og immundefekter, hvis de forsvinder. Men meget tidlig behandling få dage efter smitte beskytter patienterne mod tab af ILC fra blodet. Desuden beskytter det også andre vigtige komponenter af immunsystemet, som også bliver bevaret,” siger Henrik Kløverpris. Den sygdomsproces, der er forbundet med HIV er ikke fuldt kortlagt, og her kan ILC være en central komponent, omend man på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed ved, hvad konsekvensen af tab af ILC fra blodet betyder ved en HIV-infektion. Henrik Kløverpris tror på, at den nye forskning vil bane vejen for en bedre forståelse af sygdommen.

”Vi håber på at tage første skridt til bedre at forstå sygdomsudviklingen, så vi måske kan finde nye metoder til manipulation af immunsystemet, og sygdommen dermed ikke udvikler sig. Dette er vigtigt selv for HIV patienter under antiviral behandling - fordi disse patienters immunsystem har en forhøjet aktivitet, hvilket er en vigtig faktor for udvikling af AIDS. På længere sigt håber vi at kunne finde eller udvikle stoffer, som kan indvirke på ILC,” siger han.

Forskningen er foregået i Alasdair Leslie’s laboratorie ved KwaZulu-Natal Research Institut for TB&HIV (K-RITH) i Durban, Sydafrika, hvor der i nogle områder er mere end 40 procent HIV-smittede unge kvinder. I en sådan baggrundsbefolkning har man mulighed for at studere akut HIV-infektion ved at teste HIV-negative unge kvinder to gange om ugen, og på den måde har forskerne kunnet ”fange” kvinder, der viser sig at være HIV-positive få dage efter den sidste negative test.

Kontakt:
Postdoc Henrik Kløverpris
Mail:  henrik.kloverpris@k-rith.org
Telefon: +27 745466625