30. marts 2016

Forskning i pulver kan sikre bedre medicin

Pulverforskning

Høj luftfugtighed, stærk varme og masser af lys. Der er mange faktorer, som kan skade medicin, så den ikke virker. Medicinen skal derfor bestå af det rette pulver, så den kan tåle at blive transporteret over store afstande uden at tage skade. Nu skal SUND forskere i et nyt projekt være med til at skaffe ny viden om pulver, så medicin i fremtiden kan blive nemmere at transportere rundt i verden.

Hvis patienter over hele verden skal have gavn af deres medicin, er det afgørende, at den er sikker og ikke har taget skade af for eksempel varme og fugt. Medicinen skal derfor være fremstillet af stabile materialer, som kan klare fysiske udfordringer, når lægemidler bliver transporteret fra ét sted til et andet. Det kan især have betydning for lavindkomstlande, som ofte ligger langt væk fra det sted, hvor medicinen bliver produceret.

Nu skal et nyt stor projekt - High Quality Dry Products With Superior Functionality and Stability, også kaldet Q-Dry, forske i, hvordan pulvermaterialer og tørre ingredienser kan produceres, så stofferne kan klare transport over store afstande. 

”Lægemidler består af partikler i forskellige former og størrelser. Nogle lægemidler kan blive påvirket negativt af fysiske faktorer som for eksempel høje temperaturer og fugt.  Med det nye projekt får vi mulighed for at forske i, hvordan vi i fremtiden kan fremstille lægemidler, så de er sikre og stabile og kan tåle at blive eksporteret over store afstande”, siger professor Jukka Rantanen, Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. 

Gåden om det perfekte pulver
Danmark er kendt for at producere lægemidler af en høj kvalitet, og de er en af vores største eksportvarer.  I 2015 eksporterede vi for omkring 80 mia. kr., og en stor del af eksporten foregår til BRIC-landene og andre lande uden for EU. Det er derfor afgørende, at medicinen, hvis den skal have optimal effekt, kan overleve i lande, hvor luftfugtigheden er høj, og hvor der er varmt og lyst. Forskningen ser derfor nærmere på, hvordan pulver opfører sig.

”Projektet skal lære os at få en bedre forståelse af pulver, så vi kender til dets materiale og opførsel. Vi har stor viden om for eksempel gas og væsker, men pulver mangler vi stadig at gå i dybden med. I dag er pulver et af de eneste materialer, som vi kan fremstille medicin af, så derfor er det ekstra vigtigt at forske i, hvordan pulveret kan klare forskellige fysiske udfordringer. Når vi har denne viden, kan vi sikre os, at vores medicin er blandt de bedste i verden til gavn for samfund og alle patienter på tværs af grænser”, siger Jukka Rantanen. 

Projektet er støttet af Innovationsfonden. Udover Institut for Farmaci er syv andre samarbejdspartnere involveret i projektet, som skal hjælpe industrien med udfordringerne i forbindelse med eksport af tørre produkter til nye vækstmarkeder med høj luftfugtighed og temperatur.

Fakta:
Innovationsfondens investering: 17,6 millioner kr.
Samlet projektbudget: 28,6 millioner kr.
Varighed af projektet: 4 år
Projektets titel: High Quality Dry Products With Superior Functionality and Stability – Q-Dry