9. august 2016

Forskningsfyrtårn inden for kræft bliver en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

BRIC

Der bliver kortere fra grundforskning til udvikling af nye lægemidler og behandlingsmetoder inden for ex kræft, når Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) fremover bliver en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ved Københavns Universitet.

Både SUND og BRIC er i dag internationalt ledende inden for forskning i ex metabolisk relaterede sygdomme, neurologiske lidelser, infektionssygdomme og kræft.  Særligt inden for den basale kræftforskning har BRIC i det sidste årti opbygget et særdeles stærkt forskningsmiljø.

At samle SUND og BRIC vil bringe to styrkeområder tættere sammen. Baggrunden for den nye organisering er en fælles målsætning om at styrke den såkaldte translationelle sygdomsforskning. Mens grundforskningen giver indsigt i de mekanismer, der giver anledning til sygdom, oversætter – eller translaterer – den translationelle forskning resultaterne til udvikling af nye lægemidler og behandlingsmetoder på det kliniske område.

"Det er en kæmpe styrke i det strategiske arbejde inden for sundhedsvidenskaben, at vi nu er forenede og kan arbejde sammen inden for forskning og uddannelse i ex. kræft", siger dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer.

Det tættere samarbejde vil have en effekt på innovation og samarbejde med medicinalindustrien så grundvidenskabelig forskning hurtigt kan skabe værdi for patienter, der lider af alvorlige sygdomme. Samtidig vil det styrke et allerede stærkt internationalt uddannelsesmiljø på SUND og få en positiv effekt for de studerende på fakultetet, særligt inden for medicin, odontologi, human biologi og molekylær biomedicin.

”På BRIC har vi en ambition om at skabe forskningsstrukturer og forskningscentre, som indeholder både den basale og kliniske forskning. Al erfaring viser, at tværfaglig integration stimulerer både den basale og den kliniske forskning, og øger sandsynligheden for, at forskningsresultaterne kommer patienten til gode. Det mål er vi nået et skridt nærmere ved at blive en del af SUND ”, udtaler BRICs direktør, professor Kristian Helin.

Både Ulla Wewer og Kristian Helin ser frem til sammen at være med til at give innovation og samarbejde med medicinalindustrien de bedste vilkår i den nye organisering, så de grundvidenskabelige landvindinger kan blive til kommercielt interessante projekter, der kan patenteres og bruges til at starte nye virksomheder.

BRIC blev oprettet i 2003 som et selvstændigt center ved KU og har på imponerende vis udviklet sig til et forskningsmæssigt fyrtårn, som med fokus på de nyeste molekylærbiologiske og cellulære mekanismer har skabt skelsættende resultater indenfor sygdomsorienteret forskning. Centeret består i dag af 250 medarbejdere fordelt på 23 forskningsgrupper.

BRIC vil fremover være et center på SUND med reference til dekan Ulla Wewer. BRICs nuværende bestyrelse bliver afløst af et Scientific Advisory Board.

Kontakt:
Dekan Ulla Wewer via kommunikationschef, Anéh Christina Hajdu, mobil: 2122 2692 eller mail: aneh.hajdu@sund.ku.dk

Direktør Kristian Helin, mobil: 2875 5668 eller mail: Kristian.Helin@bric.ku.dk