12. juli 2016

Genetikken bag type-2-diabetes afsløres i hidtil uset detaljerigdom

DIABETES

Verdens mest omfattede undersøgelse af type 2-diabetes giver os det hidtil mest detaljerige billede af genetikken bag sygdommen.

Flere end 300 forskere fra 22 lande har i samarbejde analyseret genomet hos over 120.000 personer med aner i Europa, Syd- og Østasien, Syd- og Nordamerika samt Afrika. Niels Grarup, Oluf Pedersen og Torben Hansen har sammen med andre forskere fra Metabolismecentret ved Københavns Universitet, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup, Vejle Sygehus, Steno Diabetes Center og Århus Universitet bidraget til undersøgelsen.

Resultaterne, som i dag offentliggøres i tidsskriftet Nature, identificerer adskillige nye diabetes gener, der potentielt kan anvendes til udvikling af nye former for diabetesbehandling. Resultaterne viser også at genetikken ved type 2 diabetes (T2D) er yderst kompleks, et faktum som vi er nødt til at adressere i form af mere personliggjorte strategier ved både behandling og forebyggelse af sygdommen, siger Niels Grarup.

Type 2-diabetes er en voksende trussel mod den globale sundhed. Mere end 300.000 danskere har T2D og mere end 500.000 har ikke-erkendt T2D eller forstadier til sygdommen. T2D er en kompleks sygdom som kommer til udtryk som følge af et uheldigt samspil mellem gener og miljø.  

En bedre forståelse af, præcis hvilke gener der bidrager til eller beskytter mod udviklingen af T2D, vil gøre det muligt for forskere at udvikle nye metoder til behandling og forebyggelse, samtidig med at det vil blive muligt at målrette behandlingerne mod de individer, som vil få størst mulig gavn af specifikke behandlinger med færrest mulige bivirkninger.

Tidligere undersøgelser har identificeret 80 områder i genomet, som kan forbindes med T2D. Disse undersøgelser har fokuseret på de hyppigt forekommende DNA-variationer. De identificerede varianter bidrager hver for sig kun beskedent til risikoen for udvikling af T2D og for mange varianter kendes de underliggende sygdomsmekanismer endnu ikke.

Denne nye undersøgelse bidrager med en yderst detaljeret undersøgelse af lav-frekvente varianter (1-5% hyppighed i befolkningen) og sjældne varianter (<1% hyppighed) hos raske kontrolpersoner og T2D patienter. I studiet er der foretaget helgenom sekventering af 2.600 personer, hel exom sekventering af 13.000 personer og exom chip genotypning af 111.000 personer (exomet er den del af genomet der koder for proteiner).

Forskerne sammenlignede den genetiske variation hos personer med T2D og personer uden diabetes, hvilket gjorde det muligt at teste betydningen af de sjældne ”personlige” DNA-forskelle for udviklingen af T2D. Man fandt ud af, at den genetiske risiko forbundet med T2D bedst forklares med de mere udbredte og almindelige variationer i arvematerialet, de variationer der har en hyppighed > 5% i befolkningen. ”Nogle sjældne varianter har afgjort betydning for udvikling af T2D, men resultaterne af dette studie viser at mange hyppige T2D varianter er delt mellem forskellige befolkningsgrupper” siger Torben Hansen.

Forskerne identificerede mere end et dusin risikogener relateret til T2D, hvor forandringer i DNA-sekvenserne ændrede sammensætningen af de proteiner de koder for.

En sådan variant – i TM6SF2-genet – der tidligere er vist at påvirke mængden af fedt, som ophobes i leveren, medvirker også til en forhøjet risiko for at udvikle T2D.

En af artiklens seniorhovedforfattere, Mark McCarthy fra Wellcome Trust Centre for Human Genetics ved Oxford Universitet, udtaler, ”Denne undersøgelse fremhæver både de udfordringer vi står overfor, men også de muligheder vi har for at afklare de komplekse processer, der ligger bag T2D. Denne undersøgelse har gjort det muligt at fremhæve, med hidtil uset præcision, gener, som er direkte involveret i udviklingen af T2D, hvilket giver os håb om at kunne udvikle nye metoder til behandling og forebyggelse af sygdommen.”

Artiklens anden seniorhovedforfatter, Professor i Biostatistik Michael Boehnke fra Richard G. Cornell Distinguished University, Center for Statistical Genetics og University of Michigan School of Public Health tilføjer: ”Vores undersøgelse har givet os den til dato mest komplette forståelse af arkitekturen bag T2D. Denne dybdegående analyse har givet os et mere komplet billede af, hvor mange og hvor forskellige de genetiske varianter, der påvirker risikoen for at udvikle T2D, rent faktisk er.”