6. april 2016

Hundes arvelige sygdomme kan avles væk

Hundeavl

Racehunde kan lide af arvelige sygdomme, der forkorter og forringer deres liv. Men et tilrettelagt avlsprogram kan reducere de arvelige sygdomme drastisk, viser ny dansk forskning.

Forskere fra Københavns Universitet bringer godt nyt til alle hundeejere.

Forskere og dyrlæger er lykkes med – i samarbejde med Dansk Kennel Klub – at reducere forekomsten af den dødelige og arvelige hjerteklapsygdom, myxømatøs mitralklapsygdom, med 73 procent hos den populære familiehund cavalier King Charles spaniel.

Det har de gjort over 8-10 år med et avlsprogram, hvor hundene er blevet screenet og udeladt fra avl, hvis de har haft tidlige tegn på hjerteklapsygdommen, som er den hyppigste dødsårsag hos denne hunderace. 

”Mange sætter deres hunde meget højt i dag. Avlsprogrammet kan sikre, at man har sin hund i mange år,” siger Lisbeth Høier Olsen, professor dr.med.vet. på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi ved Københavns Universitet. Hun er en af hovedforskerne bag den nye forskningsartikel, der er udkommet i det anerkendte amerikanske tidsskrift Journal of Veterinary Internal Medicine.

Studiet inkluderede hunde hjerteundersøgt med henblik på avlsgodkendelse i perioden 2002 til 2011, i alt 1380 hunde. Evalueringen viste, at hunde hjerteundersøgt i 2010 og 2011, hvor begge forældre var godkendt til avl i forhold til hjerteavlsprogrammet (i alt 172 hunde), havde 73% reduceret risiko for at have en hjertemislyd sammenlignet med hunde hjerteundersøgt i 2002 og 2003.

”Vores forskning viser, at man kan komme uden om de arvelige sygdomme på forholdsvis kort tid gennem et avlsprogram, hvor man screener for sygdommenes tidlige kliniske tegn og udvælger hundene derefter,” siger Lisbeth Høier Olsen, der samtidig fortæller, at de lige har haft besøg fra den engelske kennel klub, som har udvist interesse for at bruge avlsprogrammet.

Andre hunde kan drage nytte af forskningen

Selv om forskningen er gennemført på en bestemt race og med en bestemt sygdom for øje, vil avlsmetoden sandsynligvis kunne bruges på andre hunderacer og arvelige sygdomme, vurderer professor Lisbeth Høier Olsen.

”Vores avlsprogram og vores evaluering af effekten kan sikkert bruges på andre hunderacer med arvelige sygdomme, der forringer deres livskvalitet og levetid. Vi håber, at vores forskning vil inspirere hundeklubber både i Danmark og uden for Danmark til at gennemføre lignende avlsprogrammer mod arvelige sygdomme ” siger Lisbeth Høier Olsen.

For at opnå god og hurtig effekt er det særligt vigtigt, at sygdommen er meget arvelig; at det er muligt at stille en tidlig diagnose, samt at der er opbakning til avlsprogrammet fra hundeejere og hundeklubber, forklarer Lisbeth Høier Olsen. Flere avlsprogrammer mod arvelige sygdomme hos racehunde er igangværende, men få avlsprogrammers effekt er blevet evalueret.

Avlsprogrammet kræver godt samarbejde

For at få et stort antal af hunde med i avlsprogrammet blev dette gjort til en betingelse for avl i regi af Dansk Kennel Klub, hvor medlemmernes hunde blev observeret løbende.

Hjerteundersøgelses-resultaterne blev løbende offentliggjort på klubbens hjemmeside således det var muligt for hundeopdrættere at tage højde for hjertestatus ved udvælgelse af kommende avlshunde.

Racehunden cavalier King Charles spaniel er den 11. mest udbredte hund i Danmark.

Kontakt

Professor Lisbeth Høier Olsen, tlf.  35 33 31 75, lisbeth.hoier@sund.ku.dk
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi