19. oktober 2016

Inspiration fra England skal fremme sundhedsforskning i hovedstaden

STILLINGSOPSLAG

Københavns Universitet og Region hovedstaden indleder et nyt forskningssamarbejde i København. Samarbejdsmodellen er inspireret af imponerende resultater fra King’s College i England og skal sikre bedre sundhedsforskning, der hurtigere kommer patienterne til gavn. Københavns Universitet og Region Hovedstaden har nu indledt jagten efter en visionær centerdirektør.

Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet indleder nu et styrket samarbejde. Samarbejdet udmønter sig konkret i et nyt fælles sundhedsforskningspartnerskab ved navn Copenhagen Health Science Partners også kaldet CHSP. Akademiet skal danne ramme om sundhedsforskning i verdensklasse og sikre, at patienter i regionen får hurtigere adgang til den nyeste behandling og pleje. Samtidig skal CHSP skabe nybrud inden for den patientnære sundhedsforskning og føre til øget vækst i erhvervssamarbejdet og dermed skabe flere arbejdspladser i regionen. CHSP skal desuden bidrage til at opkvalificere sundhedsuddannelserne.  

”Vi har sat os som mål i Region Hovedstaden, at patienterne også i fremtiden skal møde et sundhedsvæsen, som har den højeste kvalitet. Et samarbejde med Københavns Universitet og oprettelsen af CHSP markerer en ny udvikling, hvor den fremmeste forskning hurtigere vil komme den enkelte patient til gode. Forskningens resultater skal implementeres hurtigere og mere effektivt i den kliniske hverdag på hospitalerne – ligesom indsatsen for at udnytte forskningsresultaterne kommercielt skal styrkes i samspil med universiteter og virksomheder i og uden for regionen”, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg fra Region Hovedstaden.  

Region Hovedstaden varetager en lang række sundhedsydelser til 1,7 millioner borgere og betjener i gennemsnit 13.000 patienter på hospitaler og klinikker hver dag. Sideløbende arbejder mere end 4.000 videnskabsfolk med innovativ forskning på Københavns Universitet og på hospitalerne. Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge CHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne. 

Inspiration fra engelsk mønstermodel
Samarbejdet omkring CHSP er inspireret af en engelsk model fra King’s College i London, der har bragt grundforskningen på universitetet og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen. 

”Københavns Universitet danner ramme om internationalt anerkendt forskning inden for store sygdomsområder som eksempelvis kræft, diabetes og demens. CHSP virkeliggør et gammelt ønske om at skabe et stærkere samspil mellem de toneangivende sundhedsaktører i København. Det er netop i feltet mellem laboratoriet og patienterne, at de næste medicinske landvindinger vil komme til at ske”, Siger dekan Ulla Wewer fra SUND. 

Samarbejdsmodellen bygger blandt andet på sammensætningen af nogle stærke tværfaglige forskningsenheder, ”Clinical Academic Groups” også kaldet CAGs. En CAG består af en række klinikere og forskere fra regionen, uddannelsesfolk fra regionen, undervisere fra universitetet og forskere fra universitetet. Hovedformålet er skabe de bedste rammer for et samarbejde på tværs af grundforskning og hospitalsbehandling med erfaringer fra regionens kontakt med patienter. Erfaringerne fra CAG-samarbejdet skal samtidig bruges i uddannelsessammenhæng, så fremtidens sundhedspersonale kan drage nytte af den værdi, som CHSP skaber.   

På jagt efter en visionær direktør
Partnerne bag CHSP går nu på udkig efter en stærk frontfigur for det nye samarbejde. Det bliver direktørens opgave at finde frem til de områder, der skal satses på og at samle de rette forskerteams til opgaven.

”Det er ikke en let, men en meget vigtig opgave. Vi leder efter en person med et stor faglig legitimitet og overblik over sundhedsforskningen i regionen, et internationalt udsyn og ikke mindst en person, som formår at lede ved hjælp af en stærk vision”, siger rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen.

Så snart direktøren er på plads, vil CHSP starte sit arbejde.  

Kontaktoplysninger 
Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden
Direktør Claus Bjørn Billehøj
Via pressevagten på telefon +45 70 20 95 88

Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Via kommunikationschef Anéh Christina Hajdu på telefon +45 21 22 26 92