21. november 2016

International forskning åbner for ny behandling af kræft

Kræftbehandling

Danske forskere har i samarbejde med forskere fra Tyskland og Norge afdækket en række vigtige mekanismer bag udviklingen af kræft. Det åbner op for nye behandlingsmuligheder for kræftpatienter.

Kræftcelle

På baggrund af store datamængder fra flere tusind kræftpatienter har ny international forskning udviklet en computermetode, der kan klarlægge en måde, hvorpå kræftgener aktiveres. Metoden har gjort forskerne bedre i stand til at analysere og forstå mekanismerne bag, hvordan kræftgener og de faktorer, der påvirker generne, opfører sig. Tidligere har en stor del af forskningen koncentreret sig om mutationer i selve generne, men i det nye studie har forskerne set nærmere på, hvordan større strukturelle ændringer af DNA’et kan påvirke generne.

”Vores nye studier viser, at flere gener involveret i kræft kan blive aktiveret ved, at strukturelle ændringer bringer enhancers tæt på genet. Enhancers er elementer i DNA’et, der kan påvirke geners regulering. Det er altså måden, genet bliver reguleret på, og ikke genet i sig selv, der er ændret. Den viden kan have stor betydning for, hvordan vi kan behandle visse kræftformer”, siger forskningsleder Joachim Weischenfeldt fra BRIC ved Københavns Universitet. 

"Vores nye studier viser, at flere gener involveret i kræft kan blive aktiveret ved, at strukturelle ændringer bringer enhancers tæt på genet. Enhancers er elementer i DNA’et, der kan påvirke geners regulering. Det er altså måden, genet bliver reguleret på, og ikke genet i sig selv, der er ændret. Den viden kan have stor betydning for, hvordan vi kan behandle visse kræftformer

Forskningsleder Joachim Weischenfeldt

Det nye studie er udarbejdet af Weischenfeldtgruppen, der består af forskere fra Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet og BRIC i samarbejde med forskningsleder Jan Korbels gruppe ved det internationale forskningsinstitut EMBL.

Nye perspektiver for behandling i en nær fremtid
Forskerne har i det nye studie set på flere end 20 forskellige kræftformer for at kunne afdække, om de forskellige kræfttyper har fællestræk. Og det havde de. Fælles for flere kræftformer var, at visse kræftgener kunne blive aktiveret af en mekanisme, som forskerne kalder ”enhancer hijacking”. Det betyder, at en typisk kraftig enhancer bliver bragt hen i nærheden af et gen, der er involveret i cellevækst. Det sætter gang i en uhensigtsmæssig aktivering, så der opstår øget cellevækst. Netop enhancerens rolle rummer perspektiver for fremtidens behandling af kræft. 

"Med vores nye viden behøver vi ikke at satse på at udvikle nye lægemidler, men kan i teorien bruge dem vi allerede har på en mere målrettet måde. Det skal selvfølgelig testes klinisk, så det bliver ikke i morgen, at vi har en ny behandling. Men fordi vi i forvejen har lægemidlerne, vil det ikke nødvendigvis have lange udsigter

Forskningsleder Joachim Weischenfeldt

”Vi ved, at der i dag findes lægemidler, der er i stand til at hæmme disse kraftige enhancers, der kan aktivere kræftgener. Næste skridt bliver derfor at undersøge, om disse lægemidler kan bruges ved de kræfttyper, hvor det er en kraftig enhancer, der aktiverer kræftgenet. Med vores nye viden behøver vi ikke at satse på at udvikle nye lægemidler, men kan i teorien bruge dem vi allerede har på en mere målrettet måde. Det skal selvfølgelig testes klinisk, så det bliver ikke i morgen, at vi har en ny behandling. Men fordi vi i forvejen har lægemidlerne, vil det ikke nødvendigvis have lange udsigter”, siger Joachim Weischenfeldt. 

Figur

Figuren viser hvordan en overkrydsning mellem DNA områder kobler en aktiv enhancer til et kræftgen, som aktiveres til at producere bestemte proteiner, der øger cellevækst. Figur Joachim Weischenfeldt.

Studiet er netop blevet publiceret i det internationale tidsskrift Nature Genetics. Forskningen er delvis støttet af det Frie Forsknings Råd.

Kontakt:
Forskningsleder Joachim Weischenfeldt, mail: Joachim.Weischenfeldt@bric.ku.dk, tlf. 35 45 60 40