18. november 2016

International hæder til Merete Nordentoft

Richard J. Wyatt Award

Professor Merete Nordentoft har netop modtaget den prestigefyldte internationale forskerpris, Richard J. Wyatt Award, for sit arbejde med tidlig intervention målrettet unge med debuterende psykoser. Med prisen er Merete Nordentoft kommet i selskab med nogle af de mest anerkendte forskere på feltet.

Merete Nordentoft

Professor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge ved Psykiatrisk Center København, Merete Nordentoft, modtog den 21. oktober en stor international forskerpris, Richard J. Wyatt Award, som anerkendelse for sit mangeårige arbejde med at forske i og implementere metoder til tidligt at sætte ind med behandling af unge med psykose. Prisen er den mest prestigefyldte på området og er blevet uddelt med to års mellemrum siden 2004.

"Det er meget stort at modtage lige præcis dén her pris. Det er en ære, og jeg er virkelig beæret og stolt særlig over nu at være en del af det felt af prismodtagere, som tidligere har fået prisen overrakt. Det er pionererne i det her felt, folk som virkelig har gjort en forskel og har været med til at bane vejen for virkelig store ændringer af den kliniske praksis i hele verden

Professor Merete Nordentoft

I indstillingen til prisen fremhæves Merete Nordentoft som en af hovedkræfterne bag det danske OPUS-program med opsøgende teams rettet mod unge med de tidligste symptomer på skizofreni. Programmet har siden inspireret mange andre lande til at indføre lignende udgående funktioner. Hun fremhæves for sin visionære idérigdom og for aldrig at glemme, hvad det hele egentlig drejer sig om: At gøre tilværelsen bedre for dem, som lider af psykisk sygdom.

Et forbillede for resten af verden
”Det er meget stort at modtage lige præcis dén her pris. Det er en ære, og jeg er virkelig beæret og stolt særlig over nu at være en del af det felt af prismodtagere, som tidligere har fået prisen overrakt. Det er pionererne i det her felt, folk som virkelig har gjort en forskel og har været med til at bane vejen for virkelig store ændringer af den kliniske praksis i hele verden”, siger Merete Nordentoft.

Prisen blev overrakt på den 7. verdenskongres i IEPA, det internationale netværk for tidlig intervention i psykiatrisk behandling. Præsidenten for IEPA, professor Masafumi Mizuno fra Toho Universitet i Japan, lagde i sin tale vægt på, at Merete Nordentofts forskning har haft en enorm indflydelse i hele verden.

De danske erfaringer med højt specialiserede interventioner før den første psykotiske lidelse sætter ind, har dannet skole i resten af verden. Og resultaterne fra Danmark, som i vid udstrækning baserer sig på Merte Nordentofts arbejde, er en af årsagerne til, at teams som de danske OP- og OPUS-teams nu er mere eller mindre udbredt I Europa, USA, Australien, Sydamerika og Asien.

International gennemslagskraft
”Det er en meget stor anerkendelse af det arbejde, vi gennem årene har udført her i Region Hovedstaden. Fra den helt spæde start, hvor vi ikke var ret mange og selv måtte male vores kontorer og blaffe for at nå frem til det første internationale møde om tidlig intervention i England i 1997, til i dag, hvor metoden er alment udbredt. Og fordi prisen er så anerkendt i hele verden, så betyder det også noget ud over æren at modtage den: Det giver noget gennemslagskraft internationalt. Det er afgjort noget, man lægger mærke til, og noget som gør en forskel”, siger Merete Nordentoft.

Ud over et kontant beløb består prisen meget passende, eftersom det hele handler om at sætte ind med behandling så tidligt som muligt, af et ur samt et certifikat.

"Det giver noget gennemslagskraft internationalt. Det er afgjort noget, man lægger mærke til, og noget som gør en forskel

Professor Merete Nordentoft

Fakta om Merete Nordentoft
Professor ved Institut for Klinisk Medicin, overlæge og dr. med. ved Psykiatrisk Center København. Forskningsaktiv siden 1984, en af hovedkræfterne bag indførelsen af OPUS, som i 1998 var det første udgående og opsøgende behandlingstilbud i Danmark. Medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98 og senere med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse. Initiativtager til iPSYCH, en tværfaglig forskergruppe, som siden 2012 har publiceret mere end 200 videnskabelige artikler. Merete Nordentoft har tidligere modtaget en række priser og udmærkelser for sin forskning – bl.a. Den Gyldne Skalpel, Global Excellence in Health og Kirsten og Freddy Johansens pris for klinisk forskning. I 2013 fik hun opkaldt en pris i sit eget navn, Nordentoft prisen, som hvert år uddeles af Foreningen for Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse.

Fakta om Richard J. Wyatt Award
Richard Jed Wyatt (1937-2002) var en amerikansk psykiater og er i dag et af de største forbilleder for skizofreniforskere. Wyatt publicerede i løbet af sin karriere mere end 800 videnskabelige artikler. Han var en af foregangsmændene for en biologisk tilgang til skizofreniforskningen og anerkendes i dag for en lang række banebrydende studier, som har ændret forskningen i og behandlingen af skizofreni. Ved sin død var Richard J. Wyatt vicepræsident for den nordamerikanske del af IEPA, og som en anerkendelse af den store betydning hans forskning har haft, besluttede IEPA sig for at stifte en ærespris i hans navn. Prisen er tidligere gået til professor Patrick McGorry fra Australien og professor Max Birchwood fra England, der som de første begyndte at beskæftige sig med tidlig intervention.