25. august 2016

Manglende rygestop spænder ben for KOL-behandling

KOL

Rygestop er det første og mest effektive skridt i behandlingen af KOL-patienter. Alligevel er der mange, som har svært ved at lægge tobakken fra sig, på trods af at de er diagnosticeret med sygdommen, viser et nyt studie fra SUND på Københavns Universitet. Det er særligt patienter, som ikke er svært påvirket af deres sygdom, der har svært ved at stoppe med at ryge. Det er bekymrende, fordi rygning i høj grad øger patienternes risiko for, at sygdommen forværres.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er skadeligt at ryge. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at det er ekstra skadeligt for KOL-patienter. Alligevel fortsætter mange KOL-ramte med at ryge, og det er særligt patienter med en mild form for KOL, der har svært ved at slippe tobakken. Det viser et nyt studie fra SUND på Københavns Universitet. Den manglende succes med rygestop spænder ben for behandlingen af sygdommen, siger forfatteren bag studiet, ph.d. stipendiat Sandra Søgaard Tøttenborg.

”Det er dybt bekymrende. Tidlig opsporing af KOL er vigtigt for sygdomsudviklingen, og rygestop er det første og absolut mest effektive skridt i behandlingen af KOL-patienter. I den nærmeste fremtid vil der i Danmark gennemføres en kampagne med henblik på tidlig opsporing af KOL, og det er yderst vigtigt, at det fører til rygestop hos dem, som fortsat ryger. ”

KOL-patienter opdeles i kategorier fra 1 til 4 alt efter hvor god eller dårlig lungefunktionen er, hvor kategori 4 er værst ramt. I studiet var 61 % af patienterne i gruppe 4 lykkedes med rygestop senest fem år efter deres første besøg hos speciallæge. Til sammenligning var der kun 31 % fra gruppe 1, der var holdt op med at ryge indenfor samme periode.

Mere fokus på rygestop
Baggrunden for studiet var oprindeligt at kortlægge sammenhængen mellem KOL-patienternes socioøkonomiske forhold og succes med rygestop. Tidligere studier peger på, at lavtuddannede og eneboende har sværere ved at stoppe med at ryge end højtuddannede og personer med samlever. Studiet viser, at det samme gør sig gældende for KOL-patienter. Men det var opdagelsen af, at patienter med mild KOL havde mindre succes med rygestop, der gjorde mest indtryk på Sandra Søgaard Tøttenborg.

”Rygning provokerer i høj grad at KOL-sygdommen skrider frem. Hvis KOL-patienterne ikke stopper med at ryge, stiger deres risiko for både pludselige forværringer i sygdommen, og for at lungefunktionen nedsættes yderligere, hvilket betyder, at de ender med at dø tidligere. Desuden har det også sundhedsøkonomiske konsekvenser, fordi forværringer ofte fører til indlæggelser, som koster samfundet dyrt,” fortæller hun.

Sandra Søgaard Tøttenborg håber, at resultaterne fra hendes studie kan bidrage til, at der kommer mere fokus på den her gruppe af patienter, som har særligt svært ved at stoppe med at ryge. Det kan for eksempel være i form af mere rådgivning på området, flere nikotin-erstatningsprodukter eller endnu mere effektive medikamenter, som man kunne undersøge, om lægerne bruger i tilstrækkelig grad i dag.

Læs studiet ”Determinants of smoking cessation in COPD patients treated in the outpatient setting” her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27262226

Medforfattere på studiet er Peter Lange, Afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet samt Reimar Wernich Thomsen, Søren Paaske Johnsen og Henrik Nielsen, alle fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling i Aarhus.


Kontakt:
Ph.d. stipendiat Sandra Søgaard Tøttenborg, E-mail: sato@sund.ku.dk, Telefon: 22418989

Kommunikationsmedarbejder Amanda Nybroe Rohde, E-mail: amanda.rohde@sund.ku.dk, Telefon: 23649425