6. oktober 2016

Nyt selskab vil skabe grobund for samarbejde inden for RNA-forskning

RNA

Et nyt RNA-selskab skal danne rammer for en udvidelse af nationalt samarbejde og netværk blandt forskere, der beskæftiger sig med RNA. Øget samarbejde vil være til gavn for både industrien og det akademiske miljø, mener formanden for det nye selskab ”Dansk Selskab for RNA”.

På billedet ses et udsnit af HIVs arvemasse på RNA-form

Tirsdag d. 11. oktober er der årsmøde for det nystiftede RNA-selskab ”Dansk Selskab for RNA”. RNA er centralt for regulering af en lang række processer på celleniveau, og nye metoder og teknologisk udvikling gør, at opdagelserne inden for området foregår i et meget højt tempo. Det nye selskab vil skabe et forum, hvor netværk og samarbejde inden for RNA-forskning er i fokus, så de nye muligheder kan udnyttes bedst muligt, fortæller formand for Dansk Selskab for RNA, Jan Gorodkin.

”Der ligger en masse uopdagede muligheder inden for RNA-forskning, og hvis forskere på tværs af industri og universiteter får indblik i hinandens viden kan disse udnyttes til alles fordel. Vores selskab ønsker at skabe opmærksomhed omkring den viden, forskerne hver især ligger inde med. Det vil gøre det nemmere for forskerne at gå sammen i projekter og i sidste ende fremme den nationale forskning inden for RNA”, siger han.

Dansk Selskab for RNA vil både gøre det lettere for forskerne at samarbejde, men de vil også sikre, at firmaer får mere direkte information om aktiviteterne, hvilket vil være til gavn for begge parter. På den ene side får industrien generelt bedre forudsætninger for at følge med i, hvilken retning området bevæger sig i, og, på den anden side, får Universiteterne bedre indblik i hvad industrien efterspørger, hvilket har betydning i forhold til nye teknologier og aftagere af nyuddannede kandidater inden for området. 

På årsmødet vil forskere fra universiteter og en række firmaer mødes og blive opdateret på, hvad der foregår inden for RNA-feltet internationalt og i den danske industri. Der vil være mulighed for vekselvirkning, og studerende får mulighed for at præsentere deres arbejder.

Kontakt:
Formand for Dansk Selskab for RNA Jan Gorodkin, Telefon: 35 33 35 78, Email: gorodkin@rth.dk