23. marts 2016

Plastikbeholder skal bremse selvmord med pesticider

Selvmord

Vi hører ikke meget til det herhjemme, men hvert år dør over 300.000 mennesker, fordi de har indtaget pesticider. Det svarer til, at pesticider er årsag til 1/3 af alle selvmord i verden. Særligt på landet i Asien er pesticider en stor dræber, fordi sprøjtemidler er så udbredt, er let at få adgang til i hjemmet og langt mere giftige end de pesticider, der sælges i Danmark. Blot få slurke er nok til at slå et menneske ihjel.

Beholderne deles ud til bønderne

I et forskningsprojekt på Sri Lanka har professor Flemming Konradsen og hans kollegaer siden 2007 undersøgt, om noget så simpelt som en plastikbeholder med lås kan bringe de tragiske selvmordsrater ned.

Bønderne opbevarer normalt deres pesticider inde i husene eller i plastikposer udenfor. Det gør de farlige sprøjtemidler meget nemme at få fat i, hvis et familiemedlem skulle få selvmordstanker.

Mange af dem, som på tragisk vis forgifter sig selv med pesticider, gør det i et impulsivt, sort øjeblik, ofte efter en konflikt i familien, men ønsker i langt de fleste tilfælde slet ikke at dø.

Den beholder, Flemming Konradsen har været med til at få fremstillet er lavet af stærk plastik og er topsikret: Den har et ydre og et indre låg, er vandtæt, aflåst og gravet ned i marken. Kun det familiemedlem, der har nøgle til boksen kan åbne den. For at øge sikkerheden yderligere har familier valgt at have to forskellige låse og lade to familiemedlemmer have hver én af de to nøgler. Ingen kan altså åbne boksen alene.

Beholder med pesticider iDet er antagelsen, at når adgangen til de hyppigst anvendte selvmordsmidler bliver begrænset, bliver antallet af egentlige selvmord også reduceret betydeligt. Når pesticiderne er låst inden i en boks placeret uden på marken eller i haven, så bliver det impulsive, der driver mange selvmord, afløst af mere planlægning og chancen for, at man når at ombestemme sig eller at andre griber ind øges betydeligt.

Over 250.000 personer med i forsøg
Konkret viser undersøgelserne på Sri Lanka, at husholdningerne er villige til at benytte de sikrede bokse. Et omfattende såkaldt ”community-based cluster randomised trial” blandt 252.000 indbyggere i 52.000 hushold skal vise om denne intervention i betydelig udstrækning vil reducere antallet af selvmordsforsøg og selvmord. Halvdelen af husholdningerne har modtaget og installeret en pesticid-sikret boks og den anden halvdel fungere som en kontrol gruppe. Mellem 2010 og frem til juni 2016 vil antallet af selvmord og selvmordsforsøg i de to grupper bliver registreret via et detaljeret netværk af indsamlere på hospitaler og på landsbyniveau.

Beholderen bliver gravet ned i jorden

Boksen kan måske hjælpe på statistikken, men det bedste vil dog være, at industrien og landbruget finder alternativer til de giftigste pesticidtyper og politikerne forbyder salg af de mest giftige. Tidligere studier gennemfør på Sri Lanka, med bidrag fra forskere fra Københavns Universitet, har vist, at udfasningen af de giftigste pesticider har medført et betydeligt fald i selvmordsraten og befolkningen kun i meget begrænset omfang vælger alternative selvmordsmidler. Det er en global opgave at begrænse antallet af pesticidforgiftninger, hvor politikere, forskere, NGO’er, FN og den enkelte forbruger har en vigtig rolle at spille.