16. november 2016

Portræt af Michael A. Nauck

Æresdoktor

Siden 1985 har professor Michael A. Nauck haft en tæt relation til SUND. Han har i sin forskning bidraget med en række vigtige og nyskabende resultater inden for forskning i inkretin og gennem en årrække haft et tæt samarbejde med forskerne professor Jens Juul Holst og lektor Carolyn F. Deacon ved Biomedicinsk Institut. Nu bliver han æresdoktor ved Københavns Universitet.

Den højeste akademiske anerkendelse uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Den tyske professor Michael A. Nauck kan nu sætte titlen som æresdoktor ved Københavns Universitet på sit CV.

Professor Michael A. Nauck var den første forsker, der anerkendte potentialet af hormonet GLP-1 til behandling af patienter med type 2-diabetes. Hormonet blev opdaget af professor Jens Juul Holst i 1987, og opdagelsen blev hurtigt fulgt op af kliniske undersøgelser, der blev ledet af Michael A. Nauck. En banebrydende undersøgelse, der blev offentliggjort i 1993, viste for første gang potentialet i det nye hormon til behandling af type 2-diabetes. Det førte senere til udviklingen af inkretinbaseret behandling, som Michael A. Nauck har haft et stort ansvar for. Gennem samarbejdet med Carolyn F. Deacon og professor Jens Juul Holst blev den proteolytiske nedbrydning af GLP-1 ved DPP-4-enzymet for første gang påvist hos mennesker, hvilket førte til udviklingen af ​​DPP 4-hæmmere, der nu bruges over hele verden.

”Michael A. Nauck har spillet en vigtig rolle inden for forskningen i inkretin. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, der har afstedkommet mange vigtige resultater med stor betydning for den moderne behandling af type 2-diabetes. Jeg håber, at den nye titel vil få ham forbi København endnu oftere, så han får mulighed for at dele ud af sin viden til kollegaer såvel som studerende”, siger professor Jens Juul Holst.

Michael A. Naucks mangeårige samarbejde med Københavns Universitet har udover at være en faglig succes været meget produktivt. Sammen med Carolyn F. Deacon og Jens Juul Holst har han forfattet eller været medforfatter på 56 studier, og for øjeblikket har forskningsgrupperne flere videnskabelige artikler undervejs. Sammen med sin kollega, professor Juris Meier, har Michael A. Nauck for nylig indgået en forskningsalliance med den translationelle del af Novo Nordisk Foundation Center of Metabolic Research og er blevet tildelt en stor bevilling.

Michael A. Nauck har haft en førende position inden for diabetesforskningen i Tyskland i mange år og er også aktiv på et ledende plan i diverse tyske diabetespatientforeninger. Han har i løbet af sin karriere fået tildelt en række prestigefyldte priser, og hans studier bliver ofte citeret op til flere hundrede gange. I øjeblikket fungerer han som leder af den kliniske forskning ved St. Josef Hospitalet ved Ruhr Universitet i Bochum. Han underviser derudover ved det Medicinske Fakultet ved Georg-August Universitetet i Göttingen.