15. februar 2016

Prestigefyldte bevillinger til sundhedsvidenskab

Bevilling

Topforskere fra Københavns Universitet får otte store bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd ud af samlet ti bevillinger til danske projekter. Fire af bevillingerne og hermed mere end 58 millioner kr. går til forskere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det øvrige Københavns Universitet udmærker sig i den internationale konkurrence om forskningsmidler. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har netop offentliggjort modtagerne af de vigtige ERC Consolidator Grants, som gives til fremragende videnskabsfolk med lovende projekter, og Københavns Universitets forskere får et rekordstort antal med 8 tildelte bevillinger til en samlet værdi af knap 127 mio. kr. Det er det største antal bevillinger, ét dansk universitet nogensinde har fået fra ERC. De udgør desuden en betragtelig del af de i alt 10 Consolidator Grants, der er givet til danske forskningsprojekter i år.

"ERC-bevillinger er et af de flotteste kvalitetsstempler et universitet kan få i Europa, og vi er meget tilfredse med at Københavns Universitets forskere kan tiltrække så mange midler i år. Det er et lyspunkt i en tid med markante nedskæringer på både uddannelse og forskning", siger prorektor for forskning- og innovation Thomas Bjørnholm.

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager følgende forskere ERC-grants:

Professor og konstitueret institutleder Mette Rosenkilde
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Virus exploitation of human adhesion receptors
Beløb: 1.81 millioner Euro

Professor Klaus Høyer
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Policy, practice and patient experience in the age of intensified data sourcing
Beløb: 1.97 millioner Euro

Lektor Janine Erler
BRIC
Matrix during cancer progression
Beløb: 1.99 millioner Euro

Lektor Kim Jensen
BRIC
Foetal Intestinal Stem Cells in Biology and Health
Beløb: 2 millioner Euro

Læs mere om de ERC-bevillinger videnskabsfolk hos KU har modtaget.