5. april 2016

Stort forskningsprojekt om indvandreres sundhed afsluttet

SULIM forskningsprojektet

Resultater fra det tværfaglige forskningsprojekt, SULIM, der har haft til formål at undersøge indvandrere og etniske minoriteters sundhed i Danmark, er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Det store, tværfaglige forskningsprojekt SULIM er efter godt 4 år lige blevet afsluttet. Det har med en række delprojekter sat fokus på sundhed blandt indvandrere og etniske minoriteter og på mulighederne for at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos disse befolkningsgrupper.

Dele af SULIM’s resultater, der stammer fra forskellige undersøgelsesmetoder og videnskabelige discipliner, er nu skrevet ind i en 40-siders rapport, der ligger tilgængelig på Københavns Universitets hjemmeside

SULIM’s delprojekter har fokuseret på forskellige livstrin: gravide kvinder og spædbørn, småbørn i sundhedssektoren, børn i folkeskolen, unge i gymnasiet og voksne i forløb på kommunale sprogskoler og lignende kommunale regier.  

Ud fra resultaterne har forskerne også sammenskrevet en række perspektiver på mulige interventioner, der kan øge forståelsen og fremme sundheden blandt denne del af befolkningen.  

Projektets leder, professor og centerleder Allan Krasnik sammenfatter konklusionerne: ”Alle de sektorer i samfundet, som har kontakt med indvandrere og deres efterkommere i de forskellige livsfaser, kan arbejde på at fremme inklusion og dermed bidrage til såvel integration som sundhed. Indvandrerne kommer hertil med andre sproglige, kulturelle og sociale erfaringer, normer og kundskaber, og vore institutioner skal tilpasse sig denne nye virkelighed, hvis de skal leve op til deres formål. Projektet peger på nogle  oplagte muligheder for en bedre indsats.”

Resultater fra SULIM er samtidig blevet fremlagt på et seminar på Københavns Universitet den 31. marts, hvor over 150 personer deltog. Seminaret har haft titlen: ’Sundhed og inklusion af etniske minoriteter i velfærdssamfundets institutioner: Eksempler fra SULIM forskningsprojekt.’ Projektets resultater blev her diskuteret og kommenteret af et bredt panel med repræsentanter for de berørte sektorer, som bl.a. understregede behovet for et bedre tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige instanser, som har kontakt med de etniske minoriteter.

SULIM er gennemført i regi af Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed – MESU og blev finansieret med 17 millioner kr. af Innovationsfonden.

Kontakt
Centerkoordinator Janne Sørensen, tlf. 35327288, mail: jans@sund.ku.dk