29. april 2016

Studerende arrangerer egen tværfaglig indlæring

School of Global Health

Indlæring og opdyrkning af nye kompetencer kan gå hånd i hånd med løsning af problemer på tværs af landegrænser. Det har en international case competition afholdt af School of Global Health på Københavns Universitet i sidste uge vist.

Nogle gange kræver indlæring en lærer og nogle lyttende studerende. Andre gange kan indlæring igangsættes af de studerende selv. 
Folkesundhedsvidenskabsstuderende, Anne Kristine Gadeberg, var i sidste uge primus motor i afviklingen af den international case-konkurrence Refugees in Europe i samarbejde med School of Global Health på Københavns Universitet og Røde Kors. 70 studerende fra en række danske og udenlandske universiteter deltog og skulle i grupper á 5 konkurrere om at løse en kompleks problemstilling, som Røde Kors havde fremsat.

Resultatet blev en lang række inspirerende løsningsforslag, som Røde Kors nu kan gå videre med, konstaterer Jytte Roswall, International Sundhedsrådgiver for Dansk Røde Kors.

”Det er jo en helt fantastisk mulighed at få så meget input på så kort tid og fra så dygtige studerende. Der var mange gode idéer, som vi kan gå videre med og forsøge at operationalisere,” siger Jytte Roswall.

”Også School of Global Health er begejstrede for arrangementet. Denne case competition var mulig på grund af de studerendes dedikation både i forbindelse med planlægningen og afholdelsen af arrangementet og er et glimrende eksempel på, hvordan studerende kan blive en aktiv del af indlæringen,” siger professor Flemming Konradsen.

”Case competition-formatet er en stimulerende og aktiverende form for undervisning, blandt andet fordi det er et rigtigt problem, som de studerende skal løse, og der er en rigtig aftager af løsningen, i dette tilfælde Røde Kors,” siger Flemming Konradsen, professor på Afdeling for Global Sundhed og leder af School of Global Health.

Studerende bliver trænet i at sælge sig selv

I løbet af 24 timer skulle de studerende fremsætte et kreativt og tværfagligt bud på, hvordan man kan viderebringe viden om migranters sundhed fra behandler til behandler og over de landegrænser, som migranterne krydser på deres vej. 

Den udfordring skulle de 14 grupper af studerende forsøge at løse over 24 timer. Løsningsforslagene blev indleveret skriftligt og efterfølgende skulle de syv bedste præsenteres og pitches mundtligt foran et dommerpanel med blandt andet en repræsentant fra Den Internationale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåne. 

”Danske og europæiske studerende er generelt fagligt dygtige, men når det kommer til at sælge sig selv og pitche en idé er for eksempel amerikanerne langt bedre. For dem er det en disciplin i sig selv. Derfor var konkurrencen også en velkommen mulighed for, at de studerende kunne øve sig og øge evnen til at konkurrere på det globale marked,” siger Flemming Konradsen. 

Mange migranter er syge, kommet til skade eller mangler medicin og kommer derfor ofte i kontakt med sundhedsvæsener og behandlere i de lande, de færdes i. Men den viden, som hver behandler samler sammen om den enkelte migrant, bliver ikke givet videre til den næste behandler, og man starter derfor forfra uden at vide, hvilke diagnoser og hvilken medicin den enkelte migrant måtte have fået tidligere.

Internationale og tværfakultære samarbejder skaber nye indsigter

I case-konkurrencen deltog 25 forskellige studieretninger, og Anne Kristine Gadeberg vurderer, at cirka 50 procent af deltagerne var udenlandske studerende. De forskellige fagligheder og kulturelle baggrunde hos de studerende gør, at grupperne når frem til helt unikke løsninger.

”Når man sætter studerende sammen fra forskellige fakulteter og kulturelle baggrunde, vil man få mange forskellige perspektiver på et problem. Idéerne vil være mangeartede, og det vil facilitere et helt andet niveau af kreative løsningsforslag. Det er samtidig School of Global Healths mål at hjælpe de studerende til at danne netværk på tværs af lande og studieretninger, og her er case competition-formatet også en unik mulighed,” siger Flemming Konradsen. 

Som deltager får man både en indsigt i andre fagligheder samt en større forståelse for, hvilken unik viden ens egen uddannelsesbaggrund kan bidrage med i et tværfagligt samarbejde.

”Arrangementet er gået over al forventning, og jeg kan kun anbefale andre studerende at kaste sig ud i at lave noget lignende. Undervisning behøver ikke være envejskommunikation fra forelæser til studerende – der er så mange andre nye og inspirerende tilgange vi kan benytte,” siger Anne Kristine Gadeberg. 

Om School of Global Health

School of Global Health engagerer studerende fra alle universitetets fakulteter til at lære fra hinanden. Gennem en række forskellige aktiviteter, der fremmer det internationale studiemiljø, fokuserer School of Global Health på at styrke uddannelseskvalitet og de studerendes evne til at konkurrere på det globale arbejdsmarked. Selv om fokus er på global sundhed er målet at kommunikere erfaringerne videre, så andre fagretninger kan bidrage til lignende og nye indsatser på KU.

Vinderen af case konkurrencen

Holdet, der vandt case-konkurrencen, lavede et design til en app, hvor hver migrant og flygtning kan have sine patientinformationer anonymt og beskyttet af eget password, så den ikke kan tilgås af andre. Der vil være informationer til både sundhedsfaglige og til migranten selv. Når migranten kommer i kontakt med et sundhedsvæsen og en behandler, vil migranten kunne logge ind på app’en og give informationer om tidligere behandlinger videre til lægen.