2. marts 2016

SUND-forskere har vigtig rolle i dansk tang-eventyr

TANG

Når ny forskning i mulighederne for at anvende tang til mange vigtige formål går i gang, er det med SUND-forskere med helt fremme i feltet. Mette Olaf Nielsen, der er professor ved Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, skal koordinere forskningen i mulighederne for at bruge tang som foder til grise.

Mens landbrugsjorden er ved at være fyldt, er der gode muligheder for at dyrke flere afgrøder i havene. Det er bestemt ikke gratis, men vi har kun den jord, vi har, og der kommer flere og flere mennesker til, ligesom klimaforandringerne også udfordrer os. Derfor gælder det om, at se på muligheder for at udnytte hvad vi kan udvinde fra havene, som dækker 70 procent af jordens overflade. Her kommer tang som foder ind som en vigtig spiller, fortæller Mette Olaf Nielsen, der er professor ved Institut for Klinisk veterinær- og Husdyrvidenskab. Udover hende selv er professor Christian Fink Hansen og lektor Hanne Helene Hansen også involveret i projektet. De er også begge ansat ved Institut for Produktionsdyr og Heste.

”Mange arter af tang er meget næringsholdige, og et væsentligt formål i projektet er at afdække deres potentiale i produktion af bioenergi, men de indeholder også bioaktive stoffer, som kan udnyttes for eksempel i forbindelse med fremstilling af fødevarer og kosmetik. Men vores del af forskningen går specifikt på at vurdere om det protein, tang indeholder, kan bruges til fodring af grise og i så fald kan erstatte andre proteinkilder fra for eksempel sojabønner og andre planter. Tang er nemlig en ny proteinkilde, og noget tyder på, at det kan erstatte andre proteinkilder,” siger Mette Olaf Nielsen og fortæller, at tangen også kan have andre fordele i fodring af grise.

”Foreløbige undersøgelser tyder på, at sammensætningen af aminosyrer i proteinerne i tang er gunstige i forhold til, hvad grise har brug for i deres foder. Derudover er der perspektiver i, om der er særlige bioaktive stoffer i tang, der kan udnyttes som alternativ til brug af antibiotika og zink,” forklarer hun og fortsætter:
”Nå grise vænnes fra den mælk, de får som nyfødte, har de en øget risiko for at få diarré. Tidligere brugte man antibiotika som forebyggende middel, men senere har zink været anvendt, og nu er der er fokus på om zinkindholdet i jorderne stiger, hvilket ikke er ønskeligt.”

Konkret skal Mette Olaf Nielsen stå i spidsen for fodringsforsøg med grise, hvor det skal vurderes, hvor god en proteinkilde tang er blandt andet at i forhold til stimulere grisenes vækst. Desuden skal in vitro forsøg fortælle, om der er bioaktive stoffer, der kan forhindre tarminfektioner og diarré hos grisene. Projektet løber tre år og skal blandt andet munde ud i en ph.d.-afhandling.