15. februar 2016

SUND forskere skal booste dansk eksport

Pulverforskning

Lægemidler og fødevarer er to af de største eksportvarer i Danmark. Det er afgørende for sikkerheden, at kvaliteten af dem ikke tager skade under transporten. Især medicinske produkter skal derfor bestå af den rette type partikler, som ikke må blive påvirket af for eksempel høj luftfugtighed og temperatur. Nu skal SUND forskere i et projekt støttet af Innovationsfonden være med til at skaffe viden og løsninger, som skal sikre en sikker og effektiv produktion af lægemidler til gavn for patienter, virksomheder og videnssamfundet.

Hvis patienter skal have gavn af deres medicin, er det afgørende, at den er sikker og ikke har taget skade af for eksempel varme og fugt. Medicinen skal derfor være fremstillet af stabile materialer, som kan klare fysiske udfordringer, når lægemidler bliver transporteret fra ét sted til et andet. Nu skal et nyt stor projekt - High Quality Dry Products With Superior Functionality and Stability, også kaldet Q-Dry, forske i, hvordan pulvermaterialer og tørre ingredienser kan produceres, så stofferne kan fremstilles på en optimal måde og klare transportering over store afstande.

”Lægemidler består af partikler i forskellige former og størrelser. Nogle lægemidler kan blive påvirket negativt af fysiske faktorer som for eksempel høje temperaturer og fugt.  Med det nye projekt får vi mulighed for at forske i, hvordan vi i fremtiden kan fremstille lægemidler, så de er sikre og stabile og kan tåle at blive eksporteret over store afstande og stadig have den ønskede effekt”, siger professor Jukka Rantanen, Institut for Farmaci ved Københavns Universitet.

Dansk lægemiddelproduktion klædes på til fremtiden
Lægemidler er en af Danmarks største eksportvarer, og i 2015 eksporterede vi for omkring 80 mia. kr. Med det nye projekt skal de implicerede forskere også være med til at sikre, at selve produktionen af lægemidlerne ligger på dansk jord.

”Projektet skal lære os at få en bedre forståelse af pulver, så vi kender til dets materiale og opførsel. Når vi har denne viden, kan vi sikre os, at vores eksportprodukter er blandt de bedste i verden. Én ting er, at vi forsker og udvikler nye komponenter. Med den nye viden om pulveregenskaber vil vi være blandt de bedste til at producere lægemidler. På den måde kan vi samtidig sørge for, at produktionen af lægemidler ikke rykker ud af Danmark, og projektet kommer på den måde også de studerende til gavn i form af sikring af fremtidige arbejdspladser og fastholdelse af talentmasse”, siger Jukka Rantanen.

Udover Institut for Farmaci er syv andre samarbejdspartnere involveret i projektet, som skal hjælpe industrien med udfordringerne i forbindelse med eksport af tørre produkter til nye vækstmarkeder med høj luftfugtighed og temperatur.

Samarbejdspartnere:

Teknologisk Institut

KU, Institut for Fødevarevidenskab

Fertin Pharma A/S

KMC, Kartoffelmelcentralen

Novozymes A/S

SiccaDania A/S

DC Ingredients

Haldor Topsøe