26. februar 2016

SUND forskere vil med ny app forebygge dødsfødsler hos migrantkvinder

Spædbørnsdødelighed

Kvinder med anden etnisk baggrund har op til dobbelt så stor risiko for dødsfødsler som etnisk danske kvinder. Et nyt samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet og Hvidovre Hospital vil dæmme op for problemet.

Sociale og kulturelle forskelle. Sproglige barrierer. Dårlig kommunikation og mangel på gensidig forståelse. Det er med til at øge risikoen for dødfødsler blandt nogle grupper af danskere med anden etnisk baggrund. Forskere fra Københavns Universitet og Hvidovre Hospitals svangreklinik er derfor i gang med at afprøve en ny app, som skal mindske risikoen for, at graviditeten ender ulykkeligt. App’en skal give familierne vigtig viden og bygge bro i kommunikationen mellem de fødende og hospitalet.

Giver den manglende information
Sarah Fredsted Villadsen, postdoc og forsker på Afdeling for Social Medicin ved Københavns Universitet, er en af hovedkræfterne bag en app, som på syv forskellige sprog fortæller de vordende mødre om, hvad de skal være opmærksomme på under graviditeten. App’en indeholder både tekst og har en oplæsningsfunktion, som giver familierne den basale viden, som kan blive overset i en tidspresset samtale.

”Der er ikke nogen enkelt forklaring på, hvorfor dødsfødsler er mere hyppige hos nogle etniske grupper. Men tilliden mellem kvinden og sundhedsvæsenet bliver udfordret af kommunikations- og tidsbarrierer,” forklarer hun.

Problemstillingen med at få formidlet de rette informationer på kort tid og på trods af kulturelle forskelle er noget jordemoder på Hvidovre Hospital, Kristine Tornbo, kan nikke genkendende til. Hun oplever med jævne mellemrum, hvor svært det kan være at nå ind til nogle kvinder.

”Mange af de kvinder, der er tale om her, taler ikke dansk. Det betyder, at de skal have tolk med, når de skal til samtale hos lægen eller jordemoderen, men de har stadig kun den samme tid som alle andre, selvom der skal oversættes. Så der kan være mange informationer, de ikke får. Dertil kommer, at mange af dem er forbeholdne med at tage kontakt til hospitalet, og har meget ringe viden om for eksempel faresignaler i forbindelse med graviditeten,” siger hun.

Kender ikke faresignalerne
Kristine Tornbo har oplevet kvinder, som har haft blødninger i op til en uge uden at kontakte hospitalet. Resultatet var, at barnet var dødt, da de endelig kom på hospitalet. Men den slags situationer kan app’en være med til at forebygge.

”App’en forklarer dem for eksempel, at blødninger er et faresignal, eller at de skal være opmærksomme, hvis de pludselig ikke kan mærke barnet længere. Det er vigtigt at huske, at smerter kan udtrykkes forskelligt og evnen til at finde det rette sted i sundhedsvæsnet kan være udfordret, når man ikke er vokset op her. Det er et fantastisk redskab. Det giver os en helt ny måde at kommunikere med en gruppe patienter på, som vi ellers har svært ved at nå,” siger Kristine Tornbo, som er meget begejstret for app’en.

Etniske danskere kan også få gavn af app’en
Ifølge Sarah Fredsted Villadsen har app’en – som også kan fås i brochure-form – fået en god modtagelse. Hun pointerer, at informationerne i den ikke kun er forbeholdt kvinder med anden etnisk baggrund.

”Den gør det lettere for jordemødrene at formidle de vigtigste pointer til familierne, og det gælder jo også etniske danskere. Fx kan psykisk sårbare eller socialt udsatte kvinder også have brug for den ekstra hjælp, som ligger i app’en. Vi kan se at app’en bygger en bro i kommunikationen som ikke var der før, og vi supplerer det med kurser til jordemødrene i kommunikation på tværs af kulturer. Forhåbentlig kan vi få nedbragt dødeligheden blandt spædbørn over de kommende år,” siger Sarah Fredsted Villadsen.

Kontakt:
Postdoc Sarah Fredsted Villadsen, mail: sfv@sund.ku.dk, mobil: 29 35 70 75.