16. november 2016

To nye æresdoktorer med baggrund i sundhedsvidenskab

Æresdoktorer

Københavns Universitet tildeler de to topforskere Janet Thornton og Michael A. Nauck titlen som æresdoktorer. Begge har baggrund i sundhedsvidenskaben og har i samarbejde med forskere fra SUND stået bag store resultater på den internationale scene.

En omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. Det er kriterierne, der skal være opfyldt, når Københavns Universitet en gang om året uddeler den prestigefyldte titel som æresdoktor. Normalt har æresdoktoren også spillet en væsentlig rolle for forskningen og forskeruddannelsen ved Københavns Universitet enten som gæstelærer eller gennem internationalt forskningssamarbejde. I år er det de to topforskere Janet Thornton og Michael A. Nauck, der kan sætte graden på deres CV.

”Begge forskere har spillet en vigtig rolle i den sundhedsvidenskabelige forskning og markeret sig stærkt internationalt. De er dygtige og visionære samarbejdspartnere, og jeg er stolt og glad over, at de vil arbejde videre sammen med SUND med fokus på at udvikle og skabe resultater inden for forskningen i diabetes og bioinformatik”, siger dekan Ulla Wewer.

Siden 1929 har Københavns Universitet haft æresdoktorgraden som den højeste akademiske anerkendelse, uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Forudsætningen for at komme i betragtning ved tildeling af æresdoktorgraden er, at den pågældende har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. Det er forskere og forskningsmiljøer ved Københavns Universitet, der indstiller til æresdoktorgraden, og de akademiske råd ved fakulteterne beslutter, hvem de vil indstille til rektors endelige godkendelse.

Efter gammel tradition stilles den enkelte æresdoktor formelt i forslag i form af en kort tale af en dekan ved universitetets årsfest, hvorpå rektor på universitetets vegne erklærer samtlige kandidater for æresdoktorer. Æresdoktorerne får overrakt et æresdoktorbrev udfærdiget på latin og underskrevet af rektor og den pågældende dekan.

Læs portrætterne af Janet Thornton og Michael A. Nauck.