14. juli 2016

Ubalance i tarmens bakterier øger risikoen for diabetes

DIABETES

Det er velkendt at nedsat virkning af hormonet insulin – såkaldt insulin resistens – øger risikoen for at udvikle type 2 diabetes, som omkring 10% af den voksne del af befolkningen på verdensplan lider af. En endnu større procentdel af befolkningen har insulinresistens. Tidligere er det vist, at overvægt og mangel på daglig fysisk aktivitet forårsager insulinresistens. Men ny skelsættende forskning fra et EU-støttet forskningsteam med europæiske og kinesiske forskere, MetaHit, viser, at specifikke ubalancer i sammensætningen og funktionen af tarmens bakterier medfører insulinresistens, og det øger risikoen for at udvikle type-2 diabetes.

”Vores undersøgelse viser, at foruden overvægt og mangel på daglig motion er specifikke ubalancer i sammensætning og virkninger af tarmens bakterier stærke medspillere i udviklingen af insulinresistens, en meget udbredt forløber til sygdomme som type 2 diabetes, for højt blodtryk og hjertekarsygdomme, som vokser med epidemisk hastighed i de fleste dele af verden,” siger Professor og forskningsleder Oluf Borbye Pedersen fra Metabolismecenter og Lundbeckfondens Genomcenter, Københavns Universitet, og hovedforfatter på artiklen, som i dag offentliggøres i det prestigefulde naturvidenskabelige tidsskrift Nature.

Den danske undersøgelse omfatter 277 raske mennesker og 75 patienter med type-2 diabetes og blev udført i tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og et hold internationale forskere, som analyserede insulinhormonets virkninger hos mennesker. Forskerne målte også mængden af mere end 1200 kemiske stoffer i blodet og udførte avancerede DNA-baserede undersøgelser af hundredvis af forskellige bakteriearter i deltagernes tarme, for at finde ud af om specifikke bakterie- ubalancer er medskyldige i udvikling af type 2 diabetes og forstadier til diabetes.

Forskerne viste at mennesker med insulinresistens havde forhøjede mængder i blodet af en særlig undergruppe af aminosyrer kaldet forgrenede aminosyrer (BCAA), og at disse forhøjede mængder af BCAA i blodet hang sammen med specifikke ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion.

De vigtigste drivkræfter bag tarmbakteriernes produktion af BCAA viste sig at være bakterierne Prevotella copri og Bacteroides vulgatus. Forskerene fodrede derfor mus med Prevotella copri i 3 uger for at undersøge, om sammensætningen af tarmbakterier vitterlig havde indflydelse på insulinresistens. Sammenlignet med raske mus som ikke blev eksponeret for den særlige bakterieart, havde de mus, som havde fået Prevotella copri, udviklet forhøjede mængder af BCAA i blodet samt insulinresistens og forstadier til diabetes inklusivt forhøjet blodsukker.

”Dette studie repræsenterer meget væsentlige medicinske og tekniske landvindinger, og det er det første studie som integrerer serum-metabolom, mikrobiom og kliniske data i en trevejs analyse. Analysen vægter de forskellige bakterier efter deres betydning, og det gjorde det muligt at identificere de bakteriearter, der var vigtigst for insulinresistens. Ydermere viste det sig, at denne bakterieart kunne forårsage insulinresistens i mus kun 3 uger efter de blev fodret med den” Siger Henrik Bjørn Nielsen, ledende forfatter fra DTU.

”Vi ved allerede, at langt størstedelen af overvægtige mennesker har insulinresistens, og det er almen viden, at når man konsekvent sparer på kalorierne og når det daglige indtag af grøntsager og madvarer med mindre animalsk fedt øges, så sker der store forbedringer i retning af en sund bakterieøkologi i tarmene som fremmer det enkelte menneskes sundhed og velvære.

Resultaterne fra vores forskning vil sandsynligvis aktivere mange flere videnskabelige kræfter internationalt til at afklare, hvordan ændringer af madvaner, alene eller i kombination med indtagelse af sundhedsfremmende bakterier eller bestemte lægemidler permanent kan eliminere ubalancerne i tarmens bakterielle økosystem hos mennesker med insulinresistens. Perspektiverne for denne type forskning giver lovende perspektiver, der på sigt kan føre til bedre forebyggelse af insulinresistens og dermed overvægt og type 2 diabetes,” konkluderer Oluf Borbye Pedersen.