11. juni 2013

150 millioner kr. booster forskning i sund aldring

Sund aldring

Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet får yderligere 150 millioner kroner af Nordea-fonden. Det er fondens største forskningssatsning nogensinde, og pengene skal støtte tværfaglig forskning i, hvordan flere får et langt og sundt liv. Med den nye uddeling vil forskningen sætte sine resultater i praksis bl.a. i samarbejde med borgere og kommuner.

Center for Sund Aldring testede Søren Fauli i en række tv programmer på DR2: "Fauli, fed og Færdig" 

Verdens befolkning bliver ældre og ældre. I 2042 vil andelen af ældre over 65 år udgøre en fjerdedel af den danske befolkning. Hvordan kan vi øge mulighederne for en sund og aktiv tilværelse som ældre? Hvad skal der til for, at de ældre opnår en højere livskvalitet og samtidig forebygge, at samfundets sundhedsudgifter ikke løber løbsk? Disse problemstillinger beskæftiger forskningen på Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet sig med.

Et sundt, langt og godt liv

Nordea-fonden støtter nu Center for Sund Aldring med 150 millioner kroner, så centret kan fortsætte sin forskning.

-Forskningen bidrager med ny viden om, hvordan vi kan få flere gode leveår uden sygdom og en øget livskvalitet gennem hele livet. Vigtigheden af en sund aldring er stor. Både for den enkelte og i lyset af vores samfunds demografiske udvikling med flere ældre. Med Nordea-fondens nye uddeling kan Center for Sund Aldring fortsætte sin banebrydende, tværfaglige forskning og i endnu højere grad bruge sine resultater i praksis i samarbejde med bl.a. kommuner,” siger Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.  Fonden støttede i 2009 etableringen af centret med 150 mio. kr.

Få mere ud af livet

Siden Center for Sund Aldring blev etableret i 2009, har de tilknyttede forskere opnået en række vigtige forskningsresultater og dermed etableret en solid forskningsplatform (se fakta nedenfor).  Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer, glæder sig over, at forskningen nu kan fortsætte:

-I centrets første periode er der skabt vigtig ny viden om aldringens udfordringer og muligheder, både på samfunds-og individniveau. Sund og aktiv aldring handler om høj livskvalitet og så få skavanker og sygdomme som muligt, når vi bliver gamle. Et fokus, som bør indgå i fremtidens forsknings- og uddannelsesstrategier og ligeledes danne grundlag for styrket samarbejde med både erhvervsliv og offentlige parter,”  siger dekan Ulla Wewer.

Energi er i centrum

En vigtig rød tråd i forskningen ved Center for Sund Aldring har vist sig at være energi og bevarelse af energien i en bred forstand – til livet og i samfundet. Men der er ikke meget viden om årsagerne til de store variationer i energi- og aktivitetsniveau, som man oplever i takt med at blive ældre. Den bio-psyko-sociale alder - altså hvordan forskellige faktorer påvirker energiniveauet og medfører ændringer i takt med, at vi ældes - er noget af det, forskningen på Center for Sund Aldring skal beskæftige sig med i de kommende fem år.