08. november 2013

Derfor holder stamceller sammen

Stamcelleforskning

Forskere fra Københavns Universitet og University of Edinburgh har identificeret en række faktorer, som regulerer fosterstamcellers evne til at forny sig selv. Et af de centrale elementer er proteinet Oct4, og hvordan det får stamceller til at binde sig til hinanden. Resultaterne er netop publiceret i tidsskriftet Current Biology og kan på sigt få stor betydning for forskning i diabetes og Parkinsons sygdom.

Forskere har længe været klar over, at Oct4-proteinet spiller en vigtig rolle i at bevare fosterstamceller

Til venstre: Embryonale stamceller holder sammen, så længe de udtrykker Oct4-protein (de røde prikker). Når Oct4 fjernes, ændres formen. Det kan man se på billedets højre del. Klik for højere opløsning.

Forskere har længe været klar over, at Oct4-proteinet spiller en vigtig rolle i at bevare fosterstamceller (embryonale stamceller) i ren form ved at ’tænde for’ såkaldte stamcelle-gener. Men indtil nu har man ikke vidst, hvilke af de 8.000 eller flere mulige gener, som Oct4 kan vælge blandt, der rent faktisk understøtter selvfornyelse.

Ved at sammenligne udviklingen af stamceller hos frøer, mus og mennesker er det nu lykkedes forskere fra Det Danske Stamcellecenter (DanStem) på Københavns Universitet og The MRC Centre for Regenerative Medicine (CRM), University of Edinburgh at kæde Oct4-proteinet sammen med stamcellernes evne til at binde sig til hinanden. Forskernes arbejde viste, at fosterstamceller er nødt til at være sammen for at trives, og at Oct4-proteinets rolle er at sikre cellernes sammenhold:

– Fosterstamceller kan holde sig evigt unge, medmindre de udvikler sig til voksne, specialiserede celler. Den proces kaldes differentiering. Vores studie viser, at Oct4 forhindrer differentiering ved at holde stamcellerne forbundet til hinanden, fortæller dr. Alessandra Livigni, forskningsstipendiat ved University of Edinburgh.

Identifikation af specifikke gener

Det er lykkedes for forskerne fra DanStem og CRM at identificere 53 gener ud af flere end 8.000 mulige kandidater, som sammen med Oct4 regulerer cellebinding.
De har fundet nålene i høstakken og dermed banet vejen for en mere effektiv metode til at bevare stamceller som stamceller.

–I de tidlige fosterstadier indeholder fosteret stamceller, der både kan forny sig selv i det uendelige og udvikle sig til samtlige celletyper i den voksne organisme. For at kunne anvende stamcellerne i medicinsk sammenhæng skal vi imidlertid være i stand til at bevare dem som stamceller, indtil de skal bruges. Når vi ønsker at udvikle en stamcelle til en specifik celle – fx en insulinproducerende betacelle eller en nervecelle som dem i hjernen – vil vi gerne have, at denne proces forløber præcist og effektivt. Vi kan kun gøre dette, hvis vi forstår, hvordan man bevarer stamceller som stamceller, forklarer professor Joshua Brickman fra DanStem.

Fremtidigt potentiale

Ud over at bevare fosterstamceller mere effektivt i deres rene form, vil den nye viden også gøre forskerne i stand til mere effektivt at kunne manipulere voksenceller tilbage til et stamcellelignende stadium. Her har cellerne mange af de samme egenskaber som fosterstamceller, men kan udvikles fra patientens eget væv. De kan bruges til at undersøge degenerative sygdomme og på længere sigt behandle dem.

– Vores forskning har potentialet til at ændre den måde, vi dyrker stamceller på. Det vil gøre dyrkningen og brugen af stamceller både billigere og mere effektivt. På længere sigt vil det gøre os i stand til at udvikle bedre og sikrere metoder til udvikling specialiserede celler som kan bruges i fremtidig regenerativ medicinsk behandling, siger professor Joshua Brickman.

Læs den videnskabelige artikel i Current Biology her

Kontakt:

Professor Joshua Brickman
+45 51 68 04 38