15. august 2014

D-vitamin får sædcellerne til at svømme bedre

fertilitet

En doktordisputats fra Rigshospitalet og Københavns Universitet viser, at d-vitamin får sædceller til at svømme og bevæge sig hurtigere. Det er godt nyt for mænd med dårlig sædkvalitet, da fertilitetsklinikkerne kan bruge den nye viden til at hjælpe sædcellen på vej hos barnløse par.

D-vitamin regulerer kroppens omsætning af calcium og de celler der opbygger og nedbryder knoglevævet. I de senere år har forskere opdaget nye effekter af d-vitamin, og nu er sædcellerne også kommet under lup i studier af det vitamin, som solen og fiskene giver os. Det viser sig nemlig, at d-vitamin har en særlig gunstig effekt på sædcellen, og at man efter tilsætning af d-vitamin kan se en hurtig stigning i koncentrationen af calcium, som får sædcellen til at svømme bedre og understøtter de processer, der er nødvendige for at befrugte ægget.

Fertilitetsklinikkerne kan bruge ny viden om d-vitamin til at hjælpe sædcellen på vej hos barnløse par.

Fertilitetsklinikkerne kan bruge ny viden om d-vitamin til at hjælpe sædcellen på vej hos barnløse par.

Disputatsen er publiceret i sin helhed i det internationale tidsskrift Nature Reviews Endocrinology, og her beskriver forskerne med læge Martin Blomberg Jensen fra Rigshospitalet i spidsen, hvordan de enzymer og den receptor, der henholdsvis aktiverer og sikrer proteiners respons på d-vitamin, også er udtrykt i testiklen og sædcellerne. De basale fund har stort klinisk potentiale og kan blive et vigtigt redskab i fertilitetsbehandling og for den videre forskning i mænds reproduktion.

God markør for sædkvalitet

-Faktisk kan man bare ved at farveteste for et af de proteiner, der omsætter d-vitamin, skelne sædceller fra normale og infertile mænd, da mænd med dårlig sædkvalitet ikke udtrykker disse proteiner på sædcellerne. Foruden anvendelsen som markør for god sædkvalitet tyder det på, at man også kan udnytte den egenskab funktionelt i forbindelse med kunstig befrugtning, da man ved at tilsætte aktiveret d-vitamin kan selektere de bedste sædceller og derved sikre størst chance for graviditet, siger Martin Blomberg Jensen.

Effekten af d-vitamin blev i første omgang testet i dyremodeller, hvor dyrene enten havde mangel på d-vitamin eller forstyrret signalering af vitaminet, og efterfølgende blev det så testet hos mennesker, hvor der også er fundet en positiv sammenhæng mellem andelen af bevægelige og normalt udseende sædceller og indholdet af D-vitamin i blodet.

330 infertile mænd under lup

- På baggrund af de indledende studier på dyr igangsatte vi et klinisk forsøg, hvor 330 infertile mænd blev randomiseret til enten at få højdosis d-vitamin eller placebo i 5 måneder for at afdække, om d-vitamin kan forbedre sædkvaliteten og forplantningsevnen, udtaler Martin Blomberg Jensen.

- Nu venter vi kun på, at den sidste testperson har gennemført studiet, så vi forhåbentlig kan knække koden og afdække effekten. Det er helt afgørende at foretage placebokontrollerede forsøg, inden vi kaster os ud i at give højdosis vitamin d-tilskud til infertile mænd. Der er dog flere af vores fund, bl.a. markørdelen og brugen af d-vitamin i forbindelse med kunstig befrugtning, som allerede nu kan avendes på fertilitetsklinikker under kontrollerede forhold, siger Martin Blomberg Jensen og fortsætter:

-Vores arbejde er også en påmindelse om den værdi, der er i at kombinere basale molekylærbiologiske studier med kliniske undersøgelser. Specielt set i lyset af, at vores indledende undersøgelser har afdækket flere d-vitaminregulerede gener i testiklen, der kan reguleres af eksisterende lægemidler, som vi nu i samarbejde med professor Beate Lanske fra Harvard University vil undersøge videre – i håb om, at et af dem har potentiale til at bruges som et nyt behandlingstilbud til den infertile mand.

Der findes i dag ingen kendt medicinsk behandling, der i veldesignede lodtrækningsforsøg har vist sig at forbedre sædkvaliteten, selvom der i litteraturen er påvist utallige positive associationer mellem stoffer som antioxidanter, selen, zink, forskellige vitaminer m.v. og sædkvalitet. Derfor er det store nyheder for forskningen og de infertile mænd, at d-vitamin lader til at have en positiv effekt på testikelfunktionen.

Læs mere på Rigshospitalets hjemmeside