11. december 2014

Dansk forskning og erhvervsliv får del i milliardbeløb til sund aldring

SUND ALDRING

Et internationalt konsortium med tung dansk deltagelse skal over de næste 7-10 år styrke innovation og iværksætteri med støtte fra EU. Offentlig-privat samarbejde skal udvikle viden og initiativer til gavn for den aldrende befolkning.

Danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere bliver blandt de europæiske lokomotiver, der skal tage kampen op mod de sundhedsmæssige konsekvenser af den stigende gennemsnitsalder i store dele af verdens befolkning.

EIT (European Institute for Innovation and Technology) under EU har offentliggjort, at det tværeuropæiske konsortium InnoLife modtager i størrelsen 3-4 milliarder kr. over de næste 7-10 år. Midlerne skal fremme samspillet mellem sundhedsforskning, uddannelse og entreprenørskab på sundhedsområdet - og vil medvirke til at skabe nye relationer og nye resultater med base i Danmark.

I den skandinaviske del af det internationale konsortium spiller især de danske aktører som Novo Nordisk, LEO Pharma, Københavns Universitet, Region Hovedstaden, og Pensionskassen PKA en centrale rolle i samarbejde med en række svenske interessenter. InnoLife er blevet tildelt opgaven at skabe en såkaldt KIC (Knowledge and Innovation Community) med fokus på ”Innovationer til et aktivt liv og en sund aldring".

Indsatsen er velkommen, for selv om gennemsnitslevealderen de seneste 150 år er steget med 4-5 år per generation, og den generelle helbredstilstand er kraftigt forbedret, så betyder det øgede antal ældre også flere udfordringer. Eksempelvis reduceret mobilitet, social isolation og sygdomsbekæmpelse, samt et stadigt stigende krav til effektiv udnyttelse af kroner og øre.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig over tildelingen.

"Vi bliver stadig ældre, men for mig handler det ikke bare om at få et længere liv, men også om at vi skal leve livet længere. Derfor glæder det mig, at der med et milliardbeløb fra EU bliver mulighed for et offentligt og privat samarbejde, der først og fremmest skal give de ældre en sundere og bedre alderdom, men som også kan skabe flere arbejdspladser i Danmark. Det kommer til at gavne borgernes sundhed og hele sundhedsområdet generelt," siger Nick Hækkerup.

Uddannelses- og  forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) tilføjer:

"Vi skylder vores borgere at gøre alt, hvad vi kan, for at alderdommen bliver så sund og behagelig som muligt. Desværre kæmper alt for mange ældre med ensomhed eller sygdomme i hverdagen. Derfor er det uhyre vigtigt med forskning i sund aldring, så vi kan skabe nye og bedre løsninger for det stadigt større antal ældre. Det er et stort kompliment til dansk forskning og erhvervsliv, at vi skal være med til at løfte denne vigtige opgave, som vil være til gavn for alle – ung som gammel", siger Sofie Carsten Nielsen.

Koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen ser også frem til samarbejdet:

"InnoLife skal fremme en større europæisk talentmasse indenfor sundhedsinnovation, der kan udvikle sundhedsindustrien og skabe flere jobs i Europa. Med InnoLife får vi en fantastisk mulighed for at skabe nye resultater og gennem pionerarbejde at tilegne os brugbar viden, der vil komme både forskningsmiljøer, erhvervsliv og ikke mindst borgerne til gode ", siger Mads Krogsgaard Thomsen

Forskningsdirektør Thorsten Thormann fra LEO Pharma ser også store perspektiver i InnoLife.

"InnoLife tager en vigtig kamp op – nemlig at forbedre levevilkårene for ældre, og i LEO Pharma er vi glade for at bidrage med vores viden om kroniske hudsygdomme og patient-centreret innovation. At løse de sundhedsmæssige udfordringer som konsekvens af en aldrende befolkning kræver innovation på tværs af sektorer og grænser. Ved at spille en aktiv rolle i dette førende, internationale samarbejde er det LEO Pharmas håb at være med til at udvikle nye integrerede behandlingsformer, som gør en forskel for patienter i fremtiden," siger Thorsten Thormann  

Dekan Ulla Wewer fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har store forventninger til samarbejdet.

”Vi glæder os til at sætte vores viden i spil internationalt og styrke udvikling, uddannelse og efteruddannelse på sundhedsområdet. Denne type samarbejde er en del af vores strategiske fokus og med InnoLife kommer vi, sammen med erhvervslivet, hospitalerne og ældreplejen til at skabe mere innovative kandidater og nye løsninger, der kan forbedre sundheden og livskvaliteten hos borgerne", siger Ulla Wewer.

InnoLife vil især fokusere på uddannelse i iværksætteri og innovation og på gennemførelse af konkrete innovationsprojekter. Det omfatter både store projekter med mange førende organisationer, men også etablering af mindre projekter og nystartede virksomheder. Fokus er på at udvikle nye produkter og services designet til at gøre det lettere for ældre at deltage aktivt i samfundet og forebygge aldersrelaterede sygdomme i Europa og resten af verden.