15. september 2014

Erhvervsambassadører skal styrke innovation på Københavns Universitet

Innovation

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet udnævner sin første erhvervsambassadør. Corporate vice president Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S bliver den første i rækken af erhvervsambassadører, som vil arbejde for at styrke fakultetets relation til erhvervslivet og samarbejde om innovative løsninger til gavn for samfund og borgere.

Corporate vice president Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S bliver den 17. september 2014 udnævnt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets første erhvervsambassadør. Søren Bregenholt leder til daglig afdelingen for forskning og udvikling i Novo Nordisk A/S med fokus på eksterne relationer. På Københavns Universitet bliver Søren Bregenholt tilknyttet Center for Sund Aldring.

Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S bliver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets første erhvervsambassadør

Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S bliver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets første erhvervsambassadør

Øge kontakten med omverdenen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ønsker at øge innovationskraften i både uddannelse og forskning.

- Vi vil gerne styrke relationen til det omgivende samfund og sikre at vores studerende og forskere sætter deres viden i spil. Ved at udnævne erhvervsambassadører får vi et værktøj til at knytte nogle af vores særligt vigtige stakeholders tættere til os og drage nytte af deres erfaringer, siger prodekan Sven Frøkjær fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Fakultetet tildeler titlen til personer med specialkompetencer, der har særlig relevans for fakultetets forskning og undervisning. Ambassadørerne skal både have høje faglige kvalifikationer og betydelig erhvervserfaring. Det er målet, at erhvervsambassadørerne bidrager med viden om innovation og nytænkning og samarbejder om at skabe konkrete løsninger og produkter.

Omsætte viden til løsninger

- Aldersrelaterede kroniske sygdomme som diabetes, demens og cancer er en stigende udfordring for samfundet. Derfor er jeg særligt stolt af, at Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S har takket ja til at være vores første erhvervsambassadør. Søren Bregenholt har stor viden og erfaring om innovation både i en erhvervsmæssig og en forsknings- og uddannelsesmæssig sammenhæng, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Søren Bregenholt er ph.d. og har været ansat i Novo Nordisk A/S siden 2010. Tidligere var han direktør i biotek-firmaet Symphogen. Han har i mere end 10 år arbejdet med eksterne relationer, strategiske partnerskaber og allianceledelse mellem universiteter, biotek- og den farmaceutiske industri.

- Jeg er meget glad og stolt over udnævnelsen – både på egne og Novo Nordisks vegne. Det er med til at cementere det gode samarbejde mellem os. Det viser, at universitetet anerkender, at der er behov for både videnskabelig faglighed, men også erfaring med at drive innovation og virksomhed, fortæller corporate vice president Søren Bregenholt.

Samarbejde er altafgørende for vækst og arbejdspladser

I forvejen har Søren Bregenholt en del kontakt med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ledelse, men håber fremover at kunne komme et spadestik dybere.

- Jeg ser frem til at få mere direkte kontakt med forskere og studerende og på en mere uformel måde være med til at bygge bro mellem universitetet og erhvervslivet. Vi skal ikke konkurrere med hinanden, men prøve at bygge bro mellem universitets bredere perspektiver og industriens produktudvikling og dermed sammen tage forskningen til et nyt og højere niveau. Samspillet med akademiske miljøer af international klasse er helt afgørende for Novo Nordisks evne til også i fremtiden at omsætte ny viden, til lægemidler, vækst og arbejdspladser, uddyber Søren Bregenholt.

Søren Bregenholt giver en forelæsning i anledningen af sin udnævnelse og efterfølgende inviteres der til reception. Det sker den 17. september kl. 15-18. Velkommen.

Kontakt

For kontakt med dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:
Kommunikationschef Anéh Christina Hajdu, mobil 21 22 26 92

For kontakt med Søren Bregenholt:
Pressechef Mette Kruse Danielsen, tlf. 44 42 38 83