19. februar 2014

Forskere undersøger risiko for spontan abort

FOLKESUNDHED

Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at op mod en fjerdedel af alle spontane aborter kan undgås. Kvindens alder og alkoholforbrug under graviditeten er de vigtigste enkeltfaktorer af betydning. Forskningsresultaterne bygger på oplysninger fra 91.427 danske kvinder i undersøgelsen "Bedre sundhed for mor og barn".

Omkring 1 ud af 7 graviditeter ender i spontan abort – flere aborter sker meget tidligt i graviditeten, før kvinderne overhovedet ved, de er gravide. Spontan abort betyder i fagtermer, at graviditeten går til grunde indenfor de første 22 uger. Mange spontane aborter er uundgåelige, men forskere mener, at en del kan forebygges ved hjælp af sund livsstil for den individuelle kvinde og bedre vilkår for unge forældre i det danske samfund. I et nyt studie har forskere på Københavns Universitet set på kendte risikofaktorer i et samfundsperspektiv – en sjælden kromosomfejl kan fx have stor betydning for den enkelte kvindes risiko for spontan abort, men set i et bredere perspektiv vil andre risikofaktorer være af større betydning.

Spontan abort: Forskere ser på kendte risikofaktorer i bredere befolkningsperspektiv

Spontan abort: Forskere ser på kendte risikofaktorer i bredere befolkningsperspektiv.

– Vi har undersøgt forskellige kendte risikofaktorer for at se, hvilke der vejer tungest på vægtskålen set i bredere befolkningsperspektiv. Vores resultater tyder på, at risikoen for spontan abort øges af flere potentielt modificerbare risikofaktorer – og at en betydelig del af aborterne derfor kan undgås ved at kvinder får børn tidligere, helt undgår alkohol under graviditeten og undgår både under- og overvægt, siger professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Resultaterne er netop publiceret i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

Mors alder er afgørende

Den landsdækkende undersøgelse tager udgangspunkt i data fra 91.427 graviditeter registeret mellem 1996 og 2002. Af de 91.427 graviditeter i undersøgelsen resulterede 3.177 i abort. Undersøgelsen inddrager desuden spørgsmål til livsstil og adfærd.
Forskerne har undersøgt, i hvilket omfang følgende kendte risikofaktorer kan forklare forekomsten af spontane aborter: mors alder, undervægt eller overvægt før graviditeten, alkoholforbrug under graviditeten, løft af mere end 20 kilo dagligt samt natarbejde.

– Vi anslår, at godt 25 procent af de spontane aborter kan forhindres ved at reducere alle disse risikofaktorer til lavest mulige niveau, siger Anne-Marie Nybo Andersen og fortsætter: – Moderens alder ved undfangelsen og alkoholforbrug under graviditeten er de faktorer som betyder mest. Risikoen for spontan abort er fx mindst når kvinder er mellem 25 og 29 år, siger Anne-Marie Nybo Andersen og tilføjer: – Alle børn hverken kan eller skal fødes af 25-29 årige mødre, men vi bør som befolkning – ikke mindst unge mænd og kvinder samt lovgivere – tage i betragtning at kvinder biologisk er bedst til at få børn i løbet af 20érne.

Desuden estimerer forskerne, at 9 procent af de spontane aborter kan undgås, hvis ingen alkohol blev indtaget under graviditeten.

– Den enkelte kvinde kan ikke ændre på sin alder og måske heller ikke kontrollere sine arbejdsforhold. Men det er muligt at ændre på samfundsstrukturerne – og dermed forholdene for den enkelte – via fx arbejdsmarkedslovgivning og uddannelsespolitik. Det er heller ikke nødvendigvis nemt for alle kvinder at undgå alkohol i den første del af graviditeten. Men det bør være normen, hvis vi vil forebygge aborter, siger Anne-Marie Nybo Andersen.

Kontakt:

Professor
Anne-Marie Nybo Andersen
Telefon:  35 32 67 65