7. februar 2014

Legater på 120 millioner sikrer internationale topforskere tæt på danske patienter

Internationale stjerneforskere

Dansk sundhedsforskning bliver løftet markant, når tre internationalt berømte forskerprofiler bosætter sig i hovedstaden og fortsætter deres forskning på Københavns Universitet. Tre legater fra Novo Nordisk Fonden på tilsammen 120 mio. kr. gør det muligt for Universitetet at rekruttere tre stjerner, som vil styrke dansk forskning og samarbejdet med hospitalerne i Region Hovedstaden og dermed skabe kortere afstand fra forskningsresultater til behandling af danske patienter.

Professor Maiken Nedergaard, University of Rochester (US), professor Steven A. Goldman, University of Rochester (US) samt Professor Michael Davies, University of Sydney (AU) modtager Novo Nordisk Fondens Laureate Research Grants på 40 mio. kr. hver. De tre professorer bliver ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

– Det her er begyndelsen på et nyt kapitel i samarbejdet mellem universitetet og hospitaler – en ny og kortere vej fra universitetsforskning til behandling. Nedergaard, Goldman og Davies er tunge profiler inden for grundforskning. Samtidig excellerer de alle tre i translationel forskning – det vil sige, der er tale om videnskabelige resultater, som kan overføres til klinikken til gavn for patienten i løbet af en kort årrække, siger dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer.

Forskning i hjerner og hjerte

Maiken Nedergaard og Steven A. Goldman er begge hjerneforskere. Michael Davies er proteinforsker med særligt fokus på sygdomme i hjertet. 

– De tre professorer er i sværvægtsklassen og sikrer Københavns Universitet en styrket global position inden for sundhedsvidenskabelig forskning.   Vi ønsker, at forskningen hurtigere skal komme patienten til gode og vil derfor øge samarbejdet med Region Hovedstaden til gavn for danske patienter, siger dekan Ulla Wewer.

– Jeg er begejstret for udsigten til øget samarbejde med Københavns Universitet inden for banebrydende hjerne- og hjerteforskning. De tre Laureate Research Grants vil bygge bro fra universitet til samfund og skabe større sammenhængskraft, som styrker dansk, klinisk forskning – og samtidig genererer vækst og udvikling i hovedstadsregionen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

De tre forskerprofiler:

Maiken Nedergaard er en af verdens førende hjerneforskere. Maiken NedergaardHendes forskningsgruppe ved University of Rochester undersøger hjernens støtteceller – de såkaldte gliaceller – for at blive klogere på hjernens tankeprocesser. Nyere forskning antyder nemlig, at støttecellerne spiller en vigtigere rolle end først antaget. Hypotesen er, at gliaceller varetager alle de langsomme tankeprocesser i vores hjerner. At de behandler følelser og hukommelsesindtryk og står bag de mere forfinede og selektive hjerneprocesser. Og at det derfor er vores særlige gliaceller, der sætter os i stand til at analysere mere komplekse situationer og problemer.
Sidste år publicerede Maiken Nedergaard en opsigtsvækkende artikel i Science, der gav nyt håb for demenspatienter. Hun kunne her i forsøg med mus vise, at proteinstoffer knyttet til demenssygdomme forsvinder dobbelt så hurtigt, når dyrene sover. Søvn. Er. Sundt.

Steven A. Goldman er international topforsker i stamceller til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Steven A. Goldman Han er i dag professor ved University of Rochester. Steven A. Goldman var den første til at identificere og isolere stamceller fra den menneskelige hjerne, og i hans laboratorium fokuserer man på at reparere den syge hjerne ved hjælp af innovative stamcelleterapier og genterapi til erstatning for de dysfunktionelle områder i hjernen. Goldman er banebrydende forsker i molekylær og cellulær neurobiologi, men samtidig er han er klinisk neurolog. Goldmans resultater vil få direkte betydning for hospitaler i hovedstadsregionen – fx i form af samarbejde om klinisk forskning i stamcelleterapi til behandling af multipel sklerose.

Michael Davies er banebrydende grundforsker i proteiner – kroppens molekylære byggesten. Michael DaviesMichael Davies forskning fokuserer på de kvantitative og funktionelle aspekter af proteinoxidering. I de senere år er det blevet klart at oxidativ skade på organismens proteiner spiller en vigtig rolle både for aldringsprocessen og baggrunden for mange kroniske sygdomme – fx hjertesygdomme og diabetes. På trods af denne centrale rolle har behandlingsmæssige tiltag rettet mod de oxidative processer kun vist begrænset effekt i kliniske forsøg. Michael Davies har vist, at det skyldes vores manglende forståelse af de kvantitative aspekter af de oxidative processer. Og at denne forståelse er vigtig for at kunne designe virksomme lægemidler. Michael Davies er leder af Heart Research Institute og professor på University of Sydney.

Kontakt:

Kommunikationschef
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Anéh Hajdu
Mobil: 21 22 26 92