7. oktober 2015

31 millioner til multidisciplinær forskning i hjerteflimmer

Hjerteflimmer

Thomas Jespersen fra Biomedicinsk Institut har modtaget 31 millioner kroner fra EU-Kommissionens Marie Curie Rammeprogram for Forskning og Innovation. Bevillingen går til at opbygge et nyt europæisk forskningsnetværk der skal udvikle nye metoder til at forebygge og behandle hjerterytmeforstyrrelser.

Med EU-midlerne vil 15 ph.d.-studerende, gennem træning i både private og offentlige forskningsmiljøer inden for en lang række forskellige forsknings- og erhvervsdiscipliner blive uddannet til at gå direkte ud i biotek- og lægemiddelindustrien. Fem ph.d.er knyttes til SUND.

Stort behov for ny viden om hjerterytmeforstyrrelser
Der mangler nye måder at behandle den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse, atrieflimmer, der er ansvarlig for blodpropper og tidlig død for tusindvis af patienter og nedsat livskvalitet for endnu flere. Derfor har EU bevilget 31 millioner kroner til at etablere et europæisk netværk mellem 11 ledende forskningsinstitutioner og biotekfirmaer, så man kan specialuddanne ph.d.er til forskning og udvikling inden for netop dette område.

I forbindelse med den store bevilling fra EU udtaler Thomas Jespersen: ”Alle ph.d.erne kommer til at have et længerevarende ophold i en industrivirksomhed. Samtidigt lægges der stor vægt på multidisciplinær træning og internationalisering. Det kommer til at gøre en kæmpeforskel for, hvordan de i deres fremtidige karriere arbejder med innovation og udvikling”.

Innovative metoder hjælper folk med hjerteflimmer
Én af de nye innovative metoder, der spiller en central rolle i netværket, er computermodeller, der gør det muligt at blive klogere på, hvilke molekylære, cellulære og elektriske mekanismer, der gør sig gældende hos patienter med atrieflimmer. Ph.d.erne, der gennemgår denne unikke træning, får en helt særlig og direkte anvendelig viden, der vil komme mange mennesker med hjerterytmeforstyrrelser til gavn.

En anden central del af træningsnetværket er etablering af dyremodeller for atrieflimmer, hvor der er stor ekspertise i Danmark. SUND forskere vil bidrage med modeller i heste og gnavere, og Acesion Pharma, der er et mindre københavnsk biotekfirma, vil være ansvarlig for grisemodeller.

Gavnlig kobling til lægemiddelindustri
Det særlige ved bevillingen er, at der både uddannes 15 nye europæiske forskere med speciale i området, og at de med kobling til væsentlige virksomheder rundt om i Europa kommer til at gøre direkte gavn i biotek- og lægemiddelindustrien.

”De ph.d.er, der gennemgår denne træning, vil være i dialog med både lægemiddelindustri og forskningsmiljøer på tværs af Europa. Det giver en unik synergi”, fortæller Thomas Jespersen.

Der indskrives fem ph.d.-studerende på SUND under dette særlige træningsnetværk.  Én på Institut for Produktionsdyr og Heste, med professor Rikke Buhl som vejleder, to på Biomedicinsk Institut, og to til Acesion Pharma, hvor Thomas Jespersen også vil fungere som KU-vejleder.

AFib-TrainNet er støttet af the Marie Skłodowska-Curie Actions som et europæisk træningsnetværk (ETN). 

Kontakt: 
Lektor Thomas Jespersen, Mobil: +45 24 80 51 90, mail: thoje@sund.ku.dk