13. januar 2015

Danske forskere et skridt nærmere middel mod kokainafhængighed

Hjerneforskning

Forskere på Københavns Universitet har fået ny viden om mekanismen bag et transportprotein, der har betydning for hjernens signalstof dopamin. Den nye viden kan anvendes i udviklingen af medicin til behandling af kokainafhængighed.

 "Jo mere vi ved om dopamintransporterens funktion, jo bedre bliver vi til at udvikle et middel mod kokainafhængighed", siger Claus Juul Løland, lektor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Der findes i øjeblikket ingen medicinsk behandling af kokainafhængighed. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Biological Chemistry.Kokain

Opdagelse af afgørende mekanisme

Dopamin er et signalstof i hjernen, som er forbundet med følelsen af belønning, motivation og dermed også afhængighed. Dopamintransporteren fungerer som en molekylær støvsuger, der fjerner det frigivne dopamin og kontrollerer dets signaler. Forskernes opdagelse er en interaktion – en såkaldt "gate" – eller lidt populært sagt en broklap der åbnes og lukkes og dermed kontrollerer dopamins adgang til bindingsstedet i proteinet. "Vi har fundet to aminosyrer i proteinet, som på dynamisk vis opsplittes og skaber den interaktion. Dynamikken er derfor af afgørende betydning for transportprocessen," siger Claus Juul Løland.

Ud over kontrolfunktionen er de to aminosyrers interaktion vigtig for proteinets overordnede struktur: "Gaten kunne derfor være en signatur for bindingen af kokain og kokainlignende stoffer," tilføjer han.

Tættere på et middel mod kokainafhængighed

Kokain hæmmer dopamintransporteren, men forskerne har fundet andre hæmmere, som ikke fremkaldte samme stimulerende reaktion, når de blev givet til rotter, selv om bindingen til dopamintransporteren var lige så kraftig som for kokain.

Ved hjælp af molekylær farmakologi og biokemi var det muligt for dem at beskrive dopamintransportermutanter, og hvordan deres funktion afviger fra den ikke-muterede transporter. I modsætning til kokain ser det ud til, at ikke-stimulerende – eller atypiske – stoffer binder til en mere lukket dopamintransporter.

Hvis forskerne – på molekylært plan – kan finde ud af, hvorfor bindingen af atypiske stoffer er forskellig fra kokain, vil de bedre kunne målrette udviklingen af ikke-stimulerende inhibitorer, der vil forhindre den efterfølgende binding af kokain og derved have et middel til behandling af afhængigheden. "Vores mål her er at forhindre virkningen af kokain, da midlet vil hæmme den stimulerende reaktion, som stoffet fremkalder," siger Claus Juul Løland.

Få adgang til forskningen via Journal of Biological Chemistry.

Kontakt:

Claus Juul Løland
Mobil: 28 75 64 07