6. januar 2016

Danske forskere knækker koden til bekæmpelse af kviksølvforurening

Global sundhed

Kviksølvforurening er en stigende trussel for den globale sundhed. Nu har forskere fra Københavns Universitet introduceret en metode, som kan halvere den globale udledning af kviksølv for ganske få midler. Resultaterne får stor betydning for fremtidens globale sundhed, vurderer forsker.

Guldgraveri i ulande er en af de værste kilder til kviksølvforurening. Nu har danske forskere introduceret en metode, så kviksølv helt kan udelades, når guldet skal udvindes. Opdagelsen kan betyde, at den globale kviksølvforurening kan minimeres op til 50 pct. om året.

”I dag bruger guldgravere en metode, hvor der går godt 20 gram kviksølv til at producere 1 gram guld. FN anslår, at mindst 37 pct. af den globale udledning af kviksølv stammer herfra. Vores forskning viser at vi helt kan stoppe kviksølvforureningen fra denne kilde, og vi håber, at vi kan få lov at implementere den nye metode over hele verden, så vi kan komme kviksølvforureningen til livs”, siger læge og ph.d. Rasmus Køster-Rasmussen fra forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet.

Metoden går blandt andet ud på at udskifte kviksølv med saltet borax, når guldet skal udvindes. Den nye metode kræver tillige lidt mere manuelt arbejde end kviksølvmetoden, men til gengæld er udbyttet af guld højere. To år efter den nye metode blev introduceret var samtlige 1800 guldgravere i det ene projektområde i Filippinerne konverteret til den kviksølvfri metode. For at få minearbejderne til at skifte metode var det også nødvendigt at inddrage store dele af civilsamfundet, så udover teknisk træning af minearbejderne har ulandsprojektet undervist sundhedspersonale, skolelærere, skolebørn, politikere og kvindegrupper.

Et stort skridt for den globale sundhed
Kviksølvforurening er globalt set et stort problem for folkesundheden. Det farlige forårsager fysiske og mentale skader hos mennesker, og selv små koncentrationer kan få store negative konsekvenser for børns intellektuelle og motoriske udvikling.

”Kviksølvforurening er en stor trussel mod sundheden. Når kvinder i den fødedygtige alder indtager kviksølv i deres kost, bliver det ophobet i deres krop, hvor det skader fosteret, når kvinden en dag bliver gravid. Det er et problem, vi skal sætte ind over for nu. Der findes ingen behandling, så vi må fokusere på at forebygge forureningen. Med vores forskning tager vi et stort skridt på vejen. At nedsætte kviksølvforureningen er formentlig det vigtigste lægearbejde, jeg kommer til at være med til i min karriere”, siger Rasmus Køster-Rasmussen.

Projektet er et samarbejde mellem den en danske læge-NGO Dialogos, GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser), Den Filippinske miljø-NGO Ban Toxics! og Københavns Universitet. Nye projektområder er sat i gang, siden opfølgningsstudiet sluttede i 2014. Projektet er finansieret af den danske ulandsbistand frem til juni 2017. Grundet de nylige nedskæringer er der dog et stort behov for andre finansielle midler, hvis samarbejdet skal fortsætte.

Resultaterne fra studiet “Mercury Pollution from Small-Scale Gold Mining Can Be Stopped by Implementing the Gravity-Borax Method – A Two-Year Follow-Up Study from Two Mining Communities in the Philippines” er netop offentliggjort.

Kontakt:
Læge og ph.d. Rasmus Køster-Rasmussen, tlf. 50 59 98 66, mail: rakra@sund.ku.dk