17. december 2015

Danskerne har kedelig førsteplads i mundhulekræft

Mundhulekræft

Danmark er det land i Nordeuropa, som har flest tilfælde af mundhulekræft. Den alvorlige sygdom er svær at behandle, og dødeligheden er høj. Professor fra Københavns Universitet efterlyser flere målrettede forebyggelseskampagner og tjek hos tandlægen.

Højt forbrug af tobak og alkohol gennem mange år.  Det er årsagen til, at Danmark ligger i toppen, når det gælder forekomsten af mundhulekræft i Nordeuropa. På top-20 listen for Europa har vi også en kedelig placering, hvor vi har syvende plads, og som lægger os på linje med lande i Østeuropa.*

”Danmark ligger helt i top, hvad angår forekomsten af mundkræft. Det skyldes især vores høje forbrug af tobak og alkohol, og hvis vi skal arbejde med at nedbringe antallet af personer med mundhulekræft, er det her, vi skal sætte ind med forebyggelsesinitiativer. Der skal et politisk fokus på fortsat at sænke vores tobaks- og alkoholforbrug, også for forebyggelsen af kræft i mundhulen”, siger professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og som også er aktiv i WHOs arbejde med forskning for global oral sundhed. Resultaterne af undersøgelsen er bragt i en artikel i Tandlægebladet.  

Han understreger samtidig, at mundhulekræft især rammer de socialt og økonomisk dårligt stillede mennesker, hvilket derfor peger på en stor social ulighed.

Bed tandlægen om at undersøge dig for mundkræft
Det er vanskeligt at behandle mennesker med fremskreden mundhulekræft gennem kirurgi, og dødeligheden er derfor høj. Det er utroligt vigtigt, at sygdommen bliver opdaget i tide, så der kan sættes hurtigt ind med behandling af den frygtede kræftform.

Det er en tandlægelig opgave at foretage en undersøgelse for mundhulekræft og helst i den tidlige fase. ”De fleste danskere tilses regelmæssigt af en tandlæge. Det er derfor en god ide at bede tandlægen om at undersøge for mundhulekræft.  Danske tandlæger kan også i langt højere grad undervise patienter i, hvor og hvordan mundhulekræft opstår. Det er faktisk meget konkret at påvise direkte i munden,  andre hyppige kræftformer som fx  lungekræft eller prostatakræft kan ikke ses med det blotte øje”, siger Poul Erik Petersen.

Cirka 300 mennesker får hvert år konstateret kræft i mundhulen. Sygdommen forekommer oftere hos mænd end hos kvinder. Hyppigheden stiger med alderen fra cirka halvtredsårsalderen. Symptomerne er hyppigt sår i munden, der ikke vil hele. Kræft i mundhulen optræder både i tungen, mundbunden, kinden eller gummerne, og denne kræft kan give hævede lymfeknuder på halsen.

* Alders-standardiseret incidensrate og mortalitetsrate (ASR(W)) af oral cancer for både mænd og kvinder i udvalgte europæiske lande (International Agency for Cancer Research, 2014). Se indsatte grafer neden for.

Kontakt:
Professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, mail: poep@sund.ku.dk, tlf. tlf: 29 61 14 86, mobil: +45 24 46 35 98