18. november 2015

Det første diabetes topmøde blev afholdt i København

DIABETES

Et nyt forskningsprojekt, der blev offentliggjort i forbindelse med det første Cities Changing Diabetes-topmøde (Byer der forandrer diabets) her i København, har vist at sociale, kulturelle og økonomiske faktorer spiller en meget større rolle i udbredelsen af diabetes i urbane områder end tidligere antaget, og derved åbnes der op for en anderledes tilgang til den videnskabelige forståelse af problemet.

Der blev gennemført flere end 500 personinterviews med folk, der enten havde eller var i fare for at udvikle diabetes i fem storbyer: København, Houston, Mexico City, Shanghai og Tianjin, hvilket har givet forskerne et tydeligere billede af, hvorfor visse personer i bestemte urbane områder oftere lider af diabetes.

En af hovedtalerne på topmødet, Professor Finn Diderichsen fra Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, som har stået for den danske analyse, udfordrede forståelsen af, at det er manglende viden, der obstruerer forebyggelsen af diabetes.

- Vores forskning indikerer, at folk er klar over risikofaktorerne og medfølgende komplikationer, de har allerede nok viden.

Og alligevel understreger Professor Diderichsen det faktum, at ”Diabetes er en sygdom der afslører store uligheder”. De danske forskningsresultater viste, at mænd over 45 år med lav indtægt eller uden arbejde var den befolkningsgruppe med størst risiko for at udvikle diabetes.

- De har så mange hverdagsbekymringer at forholde sig til, herunder økonomiske og andre sundhedsmæssige aspekter, og derfor ligger bekymringerne om mulig diabetes langt nede på prioriteringslisten – andre sociale bekymringer fik forrang, tilføjede Professor Diderichsen.

Dr. Faith Foreman, underdirektør for Folkesundhed i Houston var enig i, at mange af problematikkerne vedrørende diabetes og forebyggelse viste sig at være de samme i alle fem byer.

- Vi bliver alle sammen nødt til at forholde os til de samme problematikker vedrørende diabetes, og alligevel er der meget, vi kan tage med hjem fra København – fokus på sammenhængen mellem helbred og cykling, og mulighederne for at inkludere forebyggelse i urban planlægning. Det er noget af det, jeg tager med tilbage til Houston – at opmuntre folk til at benytte aktive transportmidler, sagde Dr. Foreman.

Novo Nordisk, som står bag Cities Changing Diabetes, har tilkendegivet en langsigtet støtte til udviklingen af forskningsprojekter, der rækker udover medicin mod diabetes.

- Denne forskning vil fundamentalt ændre sygdommens udvikling, ved hjælp af målrettede indsatser, der bygger på en ny forståels, udtaler Direktøren for Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen i topmødets pressemeddelelse.

- København er en yderst kreativ by, og her kan man se, at urban planlægning er uhyre vigtig, siger Afdelingschef Cai Chun fra Shanghai Kommune, Kina.

- Det jeg har lært er, at hvis vi vil gøre noget ved denne sygdom, så er det ikke kun en lægevidenskabelig men også en social udfordring, uddyber Cai Chun.

Ifølge Lektor Ulla Christensen fra Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, var København et godt valg til afholdelsen af det første topmøde om diabetes, fordi byen allerede har mange tiltag, der fremmer fysisk aktivitet, herunder at gå og cykle samt adgang til et gratis sundhedsvæsen.

- Her kan man se, at det er muligt, og derfor kan man gøre det samme i andre byer, konkluderer Ulla Christensen.