12. juni 2015

Det Frie Forskningsråd bevilger over 100 mio. kr. til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Forskningsmidler

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ved Københavns Universitet har modtaget store dele af Det Frie Forskningsråds bevillinger. Fra de to puljer, der er vigtigst for fakultetet - nemlig Sundhed og Sygdom og Teknologi og Produktion henter SUND næsten en tredjedel.

Fra puljen Sundhed og Sygdom har SUND modtaget 56 mio. kr. Fra Teknologi og Produktion har SUND modtaget 42 mio. kr. og fra Natur og Univers har SUND modtaget 4,5 mio. kr.

”Jeg er stolt over, at vi på SUND har fået så stor del i Det Frie Forskningsråds bevillinger for 2015. Det er en stærk indsats, vores forskere har gjort, og jeg glæder mig over alt det gode, det tilfører forskning i sundhed”, siger dekan Ulla Wewer.

Fra Sundhed og Sygdom har SUND modtaget 56 mio. kr.
SUND har modtaget 22 ”Forskningsprojekt 1”-bevillinger med en samlet sum på ca. 56 mio. kr. Det er ca. en tredjedel af de uddelte bevillinger. To af bevillingerne var ”Forskningsprojekt 2” bevillinger til Professor Jens Bo Nielsen, INF, og Niels Tommerup, ICMM. De andre to ”Forskningsprojekt 2” bevillinger gik til klinisk professor Flemming Pociot, Herlev Hospital, og Professor Shohreh Navikas, BRIC.

Desuden fik Region H 11 bevillinger, hvoraf 9 blev givet til forskere, der også er tilknyttet KU SUND.

Fra Teknologi og Produktion har SUND modtaget 42 mio. kr.
SUND har modtaget 7 ”Forskningsprojekt 2”-bevillinger med en samlet sum på ca. 42. mio. kr. Det er ca. en femtedel af de uddelte bevillinger.

Fra Natur og Univers har SUND modtaget 4,5 mio. kr.
SUND har modtaget 2 ”Forskningsprojekt 1”-bevillinger med en samlet sum på ca. 4,5. mio. kr. Det er ca. 4 % af de uddelte bevillinger.

DFF-Forskningsprojekt bevillinger, Juni 2015

Råd

Uddelt i alt

Heraf til SUND

 

Antal

Beløb (mio. kr.)

Antal

Beløb (mio. kr.)

Pct

FKK

12

71

-

-

-

FNU

47

164

2

4,5

3 %

FSE

18

56

-

-

-

FSS

64

153,8

22

56

36 %

FTP

33

163

7

42

26 %

Total

174

607,8

31

102,5

 

Kontakt: 
Head of office Tina Lewis
Mobil: +45 30589241
E-mail: tina.lewis@sund.ku.dk