16. april 2015

Diabetespatienter får ofte varigt vægttab

Diabetes

Ny dansk forskning fra Københavns Universitet gør op med forestillingen om vægttab og patienter, som får stillet diagnosen type 2 diabetes. Forskningsresultaterne, som netop er offentliggjort i det internationale tidsskrift PLOS ONE, viser nemlig, at diagnosen kan være en anledning til varigt vægttab.

Patienter med type 2 diabetes, er ofte overvægtige og har meget svært ved at komme af med kiloene. Sådan har opfattelsen hidtil været af patienter, som får stillet diagnosen type 2 diabetes. Ny dansk forskning fra Københavns Universitet viser imidlertid, at virkeligheden er en anden. Når en patient får stillet diagnosen, betyder det som oftest et varigt vægttab, også selvom patienterne er svært overvægtige.

”Vores forskning gør op med den typiske forestilling om, at type 2 diabetes udelukker et varigt vægttab. Vi kan se på vores forskningsresultater, at de fleste patienter taber sig, og at vægttabet varer ved. Forskningen viser, at patienter trods en diabetesdiagnose kan tabe sig, og at vi læger må ændre vores opfattelse af vægttab i forhold til diabetes”, siger en af hovedkræfterne bag studiet ph.d. Rasmus Køster-Rasmussen fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet.

Årsagen til vægttabet er ikke undersøgt til bunds, men ifølge Rasmus Køster-Rasmussen kan det enten skyldes, at dét at få konstateret type 2 diabetes kan motivere patienterne til at gennemføre et vægttab, eller at vægttabet er en konsekvens af sygdommens forløb.

Tidligere overvægt har ingen betydning

Undersøgelsen omfatter 885 patienter i alderen 40 år eller derover, der alle var nydiagnosticerede med type 2 diabetes. Patienternes vægt blev målt ved diabetesdiagnosen og igen efter seks års opfølgning. På diagnosetidspunktet var patienternes gennemsnitsvægt 82 kilo, og seks år senere var den 2 kilo lavere.

Uanset alder og om patienterne inden deres diagnose havde været igennem en vægtstigning eller vægttab, oplevede de langt de fleste et varigt vægttab.

Kontakt: Dr. Rasmus Køster-Rasmussen
Mobil: 5059 9866