29. juni 2015

Dialogskabende forskningsprofil med 40 år på posten

Jubilæum

Professor Jørn Dybkjær Hounsgaard fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 66 år, fejrer 40 års jubilæum.

Et berigende internationalt netværk, en brændende nysgerrighed efter at afdække hjernecellers interaktioner og en unik evne til at håndtere og løse forskningskonflikter. Professor Jørn Dybkjær Hounsgaard har i 40 år været en stærk ressource og en afholdt rådgiverfigur på Københavns Universitet.

Hans karriere er fokuseret på at undersøge komplekse egenskaber for nerveceller. Først med fokus på den enkelte nervecelle men nu i stigende grad på nervecellernes roller i funktionelle netværk. Jørn Dybkjær Hounsgaard har med sin forskning sat milepæle i kortlægningen af, hvordan hjernen behandler informationer og har med sin indsats og unikke evne til at oprette og samarbejde med internationale tværfaglige netværk været med til at sætte Danmark på verdenskortet inden for neurovidenskab.

I 2012 blev Jørn Dybkjær Hounsgaard som den første i Danmark udpeget til at vejlede og rådgive ansatte ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om god videnskabelig praksis og samtidig hjælpe som en rådgivende mediator i tilfælde af konflikter. Et erhverv, som han har taget på sig med stor opmærksomhed og succes.

Derudover er Jørn Dybkjær Hounsgaard en populær leder af sin afdeling, hvor hans nærmeste kollegaer netop har arrangeret og afholdt et todages symposium, hvor forskere fra hele verden delte ud af deres nyeste viden som en hyldest til deres samarbejde med professoren.