22. juli 2015

Endelige forskningsresultater tilvejebringer videnskabelige beviser, der understøtter indsatsen med tidlig HIV-behandling

SUND

De endelige forskningsresultater fra to skelsættende undersøgelser understøtter de videnskabelige argumenter for at påbegynde HIV-behandlingen hurtigst muligt efter diagnosticering. Og endnu en undersøgelse kaster nyt lys over den ikke-daglige brug af PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) blandt befolkningsgrupper med høj risiko for at blive smittet med HIV. Forskningsresultaterne blev præsenteret mandag d. 20. juli i Vancouver, ved et officielt pressemøde på IAS 2015, en konference om HIV-patogenese, behandling og forebyggelse.

IAS 2015 vil blive husket som det afgørende øjeblik, da verden blev enige om, at tidlig behandling er den bedste behandling for personer, der lever med HIV, og at det er et af de bedste redskaber, vi har til at nedsætte overførslen af HIV til andre,” forklarede Julio Montaner, den ene af konferencens formænd og direktør for British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS.

”De nye data, som vi er blevet præsenteret for i dag, vil præge retningslinjerne for HIV-behandlingen på verdensplan og inspirere regeringer, fonde og sundhedsvæsner til at tage handling og derved redde millioner af liv.”

Forsknings- og øvrige højdepunkter fra dagens orientering omfatter: De endelige data fra START-undersøgelsen belyser de mange fordele ved tidlig HIV-behandling: Jens Lundgren fra Københavns Universitet præsenterede for første gang resultaterne af undersøgelsen Strategic Timing of Antiretroviral Treatment (START), der stoppede i maj 2015, efter at indledende data viste signifikante sundhedsforbedringer ved tidligt påbegyndt HIV-behandling, uanset tilstanden af personernes individuelle immunforsvar.

START er det første kliniske storskala stikprøveforsøg, der viser, at samtlige personer, der lever med HIV, vil have en væsentlig nedsat risiko for at udvikle AIDS eller andre alvorlige sygdomme, når behandlingen igangsættes umiddelbart efter diagnosticering. De endelige resultater, som blev frigivet mandag, vil have stor betydning for brugen af antiretroviral HIV-behandling på globalt plan.

Kontakt:

Professor Jens Lundgren
Mobil: 0045 35 45 57 51