13. oktober 2015

Fælles indsats mod multiresistente bakterier

multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier hos mennesker og dyr er et udtalt problem verden over. Senest har man set en stigning i multiresistente bakterier, der kan overføre fra dyr til mennesker igennem kontamineret kød eller via direkte kontakt med produktionsdyr og kæledyr. Forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rigshospitalet kommer med nogle af svarene ved en nylig afholdt konference. Blandt andet stiller de skarpt på alternative, ikke-antibiotika metoder, der kan forebygge og kontrollere infektioner hos dyr uden brug af antibiotika.

To af Danmarks store forskerprofiler inden for antibiotikaresistens, professor Luca Guardabassi fra SUND og professor Niels Frimodt Møller fra Rigshospitalet, har netop sat fokus på den enorme udfordring, som multiresistente bakterier udgør. Det skete ved en international konference, der udmærkede sig ved at samle forskere inden for medicin, veterinærmedicin, folkesundhedsvidenskab, medicinalvirksomheder og sektoren for både produktionsdyr og dyrevelfærd. Og netop den tværfaglige tilgang er vigtig, hvis vi skal komme problemet til livs:

”Der er brug for helhedsorienteret forskning i, hvordan vi udvikler nye typer antibiotika, og hvordan vi bruger de eksisterende lægemidler mest hensigtsmæssigt. Vi skal optimere brugen af de antibiotika, vi har og samtidig finde nye former for lægemidler. Det kan vi kun gøre, hvis vi går sammen om at løse problemet”, siger professor Luca Guardabassi.

Et væsentligt tema under den nyligt afholdte konference var alternative ikke-antibiotika metoder, der kan bruges til at reducere antibiotikaforbrug hos både produktionsdyr og kæledyr.

”Danmark er det gode eksempel i EU-sammenhæng forstået på den måde, at vi har det laveste antibiotikaforbrug hos dyr sammenlignet med de øvrige lande i EU. Her i landet, kan en yderligere væsentlig reduktion i brugen af antibiotika kun opnås uden at påvirke dyrevelfærden ved udvikling af nye effektive vacciner eller alternative metoder til behandling af infektioner hos dyr”, understreger Luca Guardabassi. Konferencen har vist, at der er håb for at erstatte antibiotika med veterinære specifikke probiotika og bakterielle vira (bakteriofager) samt genetiske metoder til at avle dyr, der er modstandsdygtige over for bakterielle infektioner.

Nogle af de multiresistente bakterier, der bekymrer allermest lige nu, er det stigende antal tilfælde i fødevareindustrien. Det kan være bakterier, der stammer fra svin og overføres til mennesker via kød som eksempelvis spegepølser. Den slags zoonoser, altså sygdomme overført fra dyr til mennesker, er et af omdrejningspunkterne blandt de deltagende forskere, organisationer og virksomheder.

Konferencen kulminerede med en paneldebat, hvor deltagere fra WHO, European Food Safety Authority (EFSA) og Fødevarestyrelsen udtrykte bred enighed om, at den største risiko for folkesundheden er de fødevarebårne resistente bakterier som colibakterier, der overføres via kød – særligt fjerkræ. Det står i kontrast til den debat, der har kørt i danske medier, hvor fokus har været, at det er MRSA i svin, der er den største risiko.

”MRSA-problemet er også vigtig at løse, men mediernes fokus har skabt unødig frygt blandt helt almindelige mennesker, der ikke færdes i svineproduktioner eller har direkte kontakt til svin. Smitte af multiresistente colikabakterier via fjerkræ udgør en lagt større trussel, selvom de seneste data viser et kraftigt fald i forekomsten i dansk fjerkrækød”, siger Luca Guardabassi.

Konferencen om One Health Antimicrobial Resistance (ICOHAR) blev holdt på Københavns Universitet og var arrangeret af professor Luca Guardabassi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, og Niels Frimodt Møller, Rigshospitalet.

Konferencen var støttet af EU-Kommissionen (TRAIN-ASAP), Det Strategiske Forskningsråd the Danish Research Council for Strategic Research (DanCARD) og UC Care ved Københavns Universitet.