30. december 2015

Fluor i skolemælk giver færre huller i tænderne

Karies

Børn kan undgå huller i tænderne, hvis de får skolemælk, der er tilsat forebyggende fluor. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Afgørende skridt for den globale børnesundhed, vurderer professor bag studiet.

Tandbørstning med fluortandpasta er en god måde at undgå huller i tænderne. Men i mange lande er der hverken tid, penge eller tradition for at børn får børstet bisserne regelmæssigt. Forskere har derfor undersøgt, om børns tandsundhed kan forbedres af andre veje, og det viser sig, at fluor i skolemælk har en afgørende virkning.

”Vores forskning kommer til at få en stor betydning for  børns sundhed, især i lande hvor forekomsten af karies - huller i tænderne - er høj. I lavindkomstlande har børn med dårlige tænder ofte smerter eller ubehag, og typisk bliver tænder med alvorlig karies trukket ud. Tandsygdomme med tandpine reducerer børnenes livskvalitet. Nu har vi fundet en enkel, billig og effektiv løsning, som kan komme disse børn til gavn. I skolemiljøet kan vi skabe en bedre tandsundhed hos børn ved at kombinere sund kost med mælk, der indeholder sygdomsforebyggende fluor. Forebyggelse af tandsygdomme er først og fremmest til glæde for børnenes sundhed, men også vigtig for børnenes indlæring og det omgivende samfund”, siger professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og også aktiv i WHOs arbejde med forskning for global oral sundhed.

Nyt våben i den globale kamp mod karies
Studiet har undersøgt en gruppe 3-årige børn i Bulgarien og fulgt dem i en periode på fem år. Den ene gruppe fik skolemælk tilsat fluor, mens den anden gruppe fik mælk uden fluor. De grupper af børn, som fik fluor i skolemælken, havde markant færre huller end børnene i kontrolgruppen. Bulgarien er et af de europæiske lande, hvor forekomsten af huller i tænderne er relativ høj og alvorlig, og sundhedsmyndighederne har derfor specifikt efterlyst initiativer, der kunne vende billedet.

”Forebyggelse er den vigtigste måde at komme huller i tænderne til livs. Med vores forskning i ryggen har vi nu et stærkt videnskabeligt fundament for at anbefale myndighederne i alverdens lande, hvordan man kan fjerne et stort folkesundhedsproblem ved hjælp af fluor. Ved at tilsætte fluor til skolemælken forebygger vi huller i tænderne, og vi kan forbedre sundheden for alle børn og ikke kun de børn og forældre, som har ressourcer til at børste tænder eller gå til tandlæge. Dermed kan den sociale ulighed i forekomsten af tandsygdomme hos børn reduceres.”, siger Poul Erik Petersen.

I Skandinavien er tandsundheden hos børn meget høj. Studieresultaterne er derfor især relevante for lande, som har en større forekomst af karies og som endnu ikke har indført effektive forebyggelsesprogrammer. I Europa gælder det især lande i Øst- og Centraleuropa, som har svært ved at indfri WHO’s anbefalinger for år 2020 om, at mindst 80 pct. af seksårige børn skal være fri for karies. For børn i 12 årsalderen gælder det, at højst  1,5 tænder må være angrebet af sygdommen. Med den nye forskning får disse lande nu et konkret værktøj til at få vendt tandsundheden hos børn og dermed også til at forbedre deres generelle sundhed gennem en sund kost.

Studiet er netop publiceret i Community of Dental Health.

Kontakt:
Professor Poul Erik Petersen, Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mail: poep@sund.ku.dk, tlf. 29 61 14 86, mobil: +45 24 46 35 98.