24. april 2015

Skandinavisk hæder til ekspert i åreforkalkning

åreforkalkning

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet og Københavns Universitet, har modtaget Nikkilä-prisen for sin markante indsats for forskning i åreforkalkning, som er årsag til de fleste tilfælde af hjerte-karsygdomme.

En årelang indsats for at skabe en bedre forståelse af mekanismerne ved forkalkning i blodårerne har ført til, at professor Lars Bo Nielsen er blevet tildelt den prestigefyldte Nikkilä-pris for 2015 af det skandinaviske selskab for forskning i åreforkalkning, ”Scandinavian Society for Atherosclerosis Research”. Anerkendelsen gives for fremragende bidrag til forskningsområdet, og blev uddelt ved selskabets nylige internationale kongres.

Lars Bo Nielsen er klinikchef på Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet samt professor og institutleder ved Institut for Klinisk MedicinKøbenhavns Universitet. Hans forskning fokuserer især på at afdække årsagerne til, hvordan for meget kolesterol i blodet fører til åreforkalkning. Her har Lars Bo Nielsen bl.a. været med til at vise, at forhøjet blodtryk gør blodårernes karvægge mere sårbare for forhøjet kolesterol. Han har også været med til at skabe en bedre forståelse af, hvilke typer kolesterol, der har en skadelig effekt, og hvilke typer, der er med til at beskytte mod åreforkalkning.

- Vi har vist, at mens de fleste kolesterolpartikler bevæger sig ubesværet frem og tilbage igennem karvæggen, er der er særlig type kolesterol, som bliver fanget i karvæggen, og dermed gør den mere stiv. Disse partikler kan man nu måle i en blodprøve og få ekstra information om en patients risikoprofil, forklarer Lars Bo Nielsen.
Forskningen er sket i tæt samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet – ofte med inddragelse af internationale samarbejdspartnere.

I forbindelse med prisoverrækkelsen holdt Lars Bo Nielsen en æresforelæsning, hvor han bl.a. fortalte om sit aktuelle forskningsprojekt:

- Vi har for nylig opdaget, at et bestemt protein, ApoM, regulerer karvæggens gennemtrængelighed. Med den viden kan vi begynde at se på, hvordan man kan påvirke gennemtrængeligheden. På sigt håber vi, resultaterne kan bidrage til bedre diagnostik og behandlingsmetoder, siger Lars Bo Nielsen.
Nikkilä-prisen er opkaldt efter Esko Nikkilä, en finsk professor, som var pioner i udforskning af lipoproteiners rolle ved udvikling af hjertekarsygdomme.

Kontakt: Lars Bo Nielsen på telefon 3545 23 04 eller mail lars.bo.nielsen@regionh.dk