14. august 2015

Højere intelligens giver bedre fysisk funktion

Fysisk funktion

Ny forskning viser en tydelig sammenhæng mellem mænds intelligens målt ved militærsession og efterfølgende fysisk funktion som midaldrende. Jo højere intelligensscore, jo bedre fysisk funktion viser undersøgelsen. Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab står bag den nye forskning.

Vi vil alle gerne kunne klare os selv, når vi bliver gamle, og det kræver en god fysisk funktion. Fysisk funktion er evnen til at klare fysiske hverdagsting som selv at tage tøj på og bære sine indkøbsposer. Til at måle fysisk funktion bruger forskerne en række tests fx håndgrebsstyrke, balance og evnen til at rejse sig fra en stol. 

Forskere fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har undersøgt sammenhængen mellem mænds intelligens målt ved militærsession og efterfølgende fysisk funktion i alderen 48-56 år. 2.848 danske mænd født i 1953 og i 1959-61 indgik i undersøgelsen, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Aging and Health.

Undgår funktionsnedsættelse som ældre

”Vores undersøgelse viser tydeligt, at jo højere intelligensscore ved session, jo stærkere er mændene i ryg, ben og hænder som midaldrende. Balanceevnen er også bedre hos mænd med høj intelligensscore. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at jo bedre man klarer sig i disse test midt i livet, jo større chance er der for at undgå funktionsnedsættelser, når man bliver gammel”, siger ph.d.-studerende Rikke Hodal Meincke fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Resultaterne viser, at for ti points øgning i intelligensscore stiger mændenes muskelstyrke i ryggen med 0,51 kg, deres hoppehøjde - et udtryk for muskelstyrke i benene - øges med 1 cm, håndgrebsstyrken øges med 0,7 kg, balanceevnen forbedres med 3,7% og de kan rejse sig 1,1 gang mere fra en stol i løbet af 30 sekunder.

Lettere at være fysisk aktiv hele livet

”En sandsynlig forklaring på sammenhængen mellem mænds intelligens målt ved militærsession og deres fysiske funktion som midaldrende kan være, at personer med en højere score i intelligenstest har lettere ved at forstå og fortolke sundhedsbudskaber og dermed har en sundere livsstil, fx med mere motion. Motion kan dermed være en mekanisme, der forklarer sammenhængen mellem intelligens og fysisk funktion”, forklarer Rikke Hodal Meincke.

Hun vurderer, at undersøgelsens resultater er vigtige for fremover at tilrettelægge og målrette tiltag, som kan være med til at forbedre eller opretholde ældres fysiske funktion, fx ved at gøre det lettere for alle uanset evner at være fysisk aktiv gennem hele livet. Hun understreger dog, at det er vigtigt med flere studier, der undersøger mekanismer, så man konkret ved, hvor man skal gribe ind.  

Tidligere forskning har vist, at motion, helbredsstatus og socioøkonomisk position har betydning for fysisk funktion. Derudover kan faktorer i barndommen have betydning for den fysiske funktion senere i livet. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Ph.d.-studerende Rikke Hodal Meincke, tlf. 35 32 74 89