4. november 2015

Jens Juul Holst modtager Fernströmprisen

Fernströmprisen

Fernströmprisen er blevet kaldt Nordens mest prestigefyldte medicinske pris, næstefter Nobelprisen i medicin. I år går den til professor i medicinsk fysiologi ved Københavns Universitet, Jens Juul Holst, for hans opdagelse af det betydningsfulde GLP-1 hormon.

Den 4. november 2015 lægger Lund Universitet rammer til, når den danske professor Jens Juul Holst får overrakt den prestigefyldte Fernströmpris. Prisen er en af de største medicinske anerkendelser i Norden, og det er over femten år siden, at en dansk forsker sidst har modtaget den. Fernströmprisen er en fællesbetegnelse for flere svenske priser til medicinsk forskning, og den største af priserne gives til en forsker ved et nordisk forskningsinstitut.

Jens Juul Holst modtager prisen for sin opdagelse af hormoner i mavetarm-kanalen og deres regulering af kroppens blodsukkerniveau, hvilket har banet vejen for moderne behandling af type 2 diabetes.

”Det er en stor opmuntring at modtage Fernströmprisen. En pris er først og fremmest en anerkendelse af dit arbejde, men det skaber også en stor interesse for dine resultater, hvilket kan få klinisk betydning og  inspirere til ny forskning. Prisen vil være med til at sætte fokus på forskning i diabetes og hormoner”, siger Jens Juul Holst, der netop er vendt tilbage fra Asien. Hér er han ligesom i resten af verden en efterspurgt oplægsholder for sin store viden inden for type 2 diabetes, der er i hastig fremmarch.

”Jeg duer ikke til gode råd”

Jens Juul Holsts forskningsmæssige virke er blandt de mest omfangsrige i verden inden for diabetes. Han er en af de mest citerede forskere i Europa og har publiceret over 1.200 videnskabelige artikler. 3.500 gange om året bliver han citeret, og han har løbende ved siden af sit arbejde modtaget store internationale priser for sin forskning. Derudover er han en levende formidler, som brænder for sit område og er drevet af en nysgerrighed, åbenhed og vedholdenhed, som ikke alene har resulteret i udviklingen af helt ny type lægemidler, men samtidig har givet nyt håb til kronisk syge patienter.

Hvis man spørger den verdenskendte forsker, om han har gode råd til unge forskere, der gør sig håb om en international karriere, smiler han og ryster på hovedet.

”Jeg plejer altid at sige, at jeg ikke duer til gode råd. Forskning er et arbejde, hvor du skal bruge god tid, du skal gøre dig umage og være meget omhyggelig. Du skal skrive rigtig mange ansøgninger og manuskripter, og du skal være klar i din formidling, så almindelige mennesker også kan forstå, hvorfor din forskning er vigtig”, siger Jens Juul Holst.

Fernströmprisen deles ud af Fernströmstiftelsen. Den blev stiftet i 1978 af Eric K Fernström for at støtte medicinsk forskning og bliver hvert år overrakt i november under Forskningens Dag på Lunds Universitet.

Kontakt:
Professor Jens Juul Holst, mail: jjholst@sund.ku.dk, tlf: +45 35 32 75 18