20. november 2015

Københavns Universitet løfter stamcelleforskning til nye højder

Stamcelleforskning

Ny bevilling på 235 mio. kr. gør Københavns Universitet til et internationalt fyrtårn inden for forskning i biomedicin og bioteknologi. Bevillingen, som kommer fra Novo Nordisk Fonden, skal styrke og udbygge stamcellecenteret DanStems aktiviteter.

Ny teknologi, banebrydende forskning og fastholdelse og rekruttering af topforskere i stamcelleforskning. Den nye trecifrede bevilling fra Novo Nordisk Fonden understøtter excellent forskning i stamceller på Københavns Universitet og cementerer DanStems internationale position.

”Bevillingen gør os i stand til at fortsætte med at positionere centeret som internationalt førende inden for grundforskning og translationel stamcelleforskning. Vi kan nu udvikle nye teknologier, så vi bedre kan studere de individuelle celler. Samtidig vil vi undersøge, hvordan celler interagerer via kemiske og mekaniske signaler, så de kan etablere de nødvendige udviklingsprogrammer til at kontrollere stamcellers opførsel i fostertilstand såvel som voksentilstand”, siger professor og direktør for DanStem Henrik Semb.

DanStem har eksisteret siden 2011 og det overordnede videnskabelige mål er at udvikle nye stamceller til nye behandlinger. Desuden arbejder centeret med grundlæggende problemstillinger inden for udviklingsbiologi, og forsøger at identificere de faktorer, som styrer udviklingen af vores krops forskellige celletyper.

Nye teknologier afgørende for centerets udvikling
Stamcellecenteret er delvist finansieret af Novo Nordisk Fonden og rummer i dag ni forskningsgrupper med omkring 100 medarbejdere. Centeret forventer at udvide med tre nye forskningsgrupper inden for de næste 2-3 år. Den nye bevilling skal sikre udvidelse, udvikling og investering i nye teknologier, som er afgørende for centerets forskning.

”DanStem har leveret mange lovende og interessante forskningsresultater, siden centret åbnede i 2011. Med den nye bevilling understreger vi, at forskningen på SUND har et stort potentiale, som også internationalt kan sætte nye standarder indenfor stamcelleområdet”, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.

Video
Direktør Henrik Semb er også internationalt set en af de førende forskere inden for stamceller. I denne video forklarer han om sit samarbejde med resten af SUNDs centre og institutter. Han taler også om involveringen af unge forskere og studerende i centrets aktiviteter og understreger, hvorfor det er vigtigt at give økonomisk støtte til grundforskning.

http://video.ku.dk/secret/12367608/642d739e0cafe2190c59e22de5e21473

Kontakt:
Direktør Henrik Semb, mail: semb@sund.ku.dk