5. februar 2015

Københavns Universitet og University of BC deler internationalt professorat

Lægemiddelforskning

Støtte fra Lundbeckfonden sikrer delt professorat i drug delivery og nanomedicin på Københavns Universitet og University of British Columbia. Det vil skabe nye og bedre lægemidler.

Bedre udnyttelse af gensidige kompetencer, ny viden, konkrete resultater og i sidste ende bedre og mere effektive lægemidler.

Drug delivery

Drug delivery handler om at sende lægemiddelstoffet på rette vej i kroppen.

Det er forventningerne til en helt ny måde at drive forskning og undervisning på – nemlig et delt professorat mellem de to universiteter, Københavns Universitet i Danmark og University of British Columbia i Canada. De to universiteter opretter med støtte fra Lundbeckfonden et delt, femårigt professorat i drug delivery og nanomedicin – et område, hvor de to parter står særdeles stærkt i forvejen, ligesom de også allerede har et samarbejde om et fælles ph.d.-program. Professor i "The UBC-SUND Lundbeck Foundation Professorship" bliver dr. Urs Häfeli.

Drug delivery og nanomedicin er en af fremtidens vigtigste forskningsområder. Forskerne på området leder efter lægemiddeltyper og administrationsmåder, hvor det enkelte lægemiddel bringes direkte til det syge område. Dermed kan man undgå de uønskede bivirkninger, der ofte følger med brug af medicin.

"Det delte professorat cementerer det gode samarbejde mellem KU og UBC og danne udgangspunkt for fælles projekter, hvor vi kan udnytte hinandens kompetencer endnu bedre. Det delte professorat vil på kortere eller længere sigt betyde resultater, der vil udmønte sig i konkrete lægemidler", siger prodekan Sven Frøkjær fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Store forventninger

Michael Coughtrie fra UBC har også store forventninger frem til samarbejdet.

"Partnerskaber er essentielle for at opnå brugbare resultater. Det delte professorat vil bane vejen for førende forskning på området og sikre et fortsat frugtbart samarbejde med vores kolleger på Københavns Universitet", siger dekan Michael Coughtrie fra Faculty of Pharmaceutical Sciences på University of British Columbia.

Professoratet er blevet en realitet efter et generøst bidrag fra Lundbeckfonden, der har doneret 10 millioner kroner til projektet.

"Vi håber, at dette forskningsprojekt kan skabe ny viden på drug delivery-området og ser frem til at følge det. Bevillingen forener to af hovedformålene med den forskningsstøtte, vi yder. Dels at fremme og yderligere kvalificere fremragende dansk sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, dels at styrke internationaliseringen af dansk sundhedsvidenskabelig forskning" siger forskningschef Anne-Marie Engel fra Lundbeckfonden.

Urs Häfeli har langvarig, international erfaring fra både Europa og Nordamerika, og er lige nu tilknyttet som associate professor på UBC. Han skal bl.a. sammen med de tilknyttede ph.d.-studerende bruge 50 procent af sin tid på hver af de to institutioner. Urs Häfeli ventes at tiltræde sommeren 2015.

Kontakt:

Prodekan Sven Frøkjær
Mobil: 23 30 83 10

Professor Urs Häfeli
Telefon: +1 (604) 822-7133